Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Med fast läkarkontakt kan vården bli mer värdig.”

Det får inte vara så att de som är sjukast och som inte har kraft att kräva en fast läkarkontakt får sämre vård, skriver Birgitta Södertun, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Patienter tvingas träffa alldeles för många när de söker vård. De som drabbas är främst äldre och de mest sjuka.
Alla patienter bör ha en fast läkarkontakt så att de kan vända sig till en och samma läkare när de behöver vård.
Som politiker tar jag ofta del av berättelser om hur snårig sjukvården kan vara. Sjuka äldre måste gång på gång berätta för vårdpersonal om sina problem. Personal vittnar om hur deras arbetstid går åt till att sätta sig in i nya patienters sjukdomshistorik. Anhöriga känner att varken de eller patienterna får ett värdigt bemötande. Läkemedel skrivs ut utan att den som gör det känner till vilka andra mediciner patienten tar.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterade nyligen en internationell jämförelse av sjukvården av personer över 65 år i olika länder. I Frankrike har 99 procent en fast läkarkontakt, i Norge, Tyskland och Nederländerna 98 procent, i USA 94 och i Storbritannien 84 procent. Motsvarande siffra för Sverige är 60 procent.
Det är inte rimligt att Sverige ligger så långt efter andra rika länder.
Region Skåne är visserligen bland de landsting i Sverige där högst andel av de patienter som är över 65 år har en fast läkarkontakt. Men att tre av tio äldre skåningar inte har det är knappast något att vara nöjd eller stolt över. Inte heller att det bara är de äldre i Dalarna och Västernorrland som är mindre nöjda med sin vård än skåningarna.
När man i ett helt liv betalat bland världens högsta skatter måste man kunna vänta sig en bättre sjukvård. Ytterst handlar det om hur hela samhället ser på äldreoch vem välfärden är till för. Det får inte vara så att de som är sjukast och som inte har kraft att kräva en fast läkarkontakt får sämre vård.
En annan fråga i den undersökning som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys hänvisar till är om vårdpersonalen oftast känner till patientens medicinska historia. Även här ligger Sverige sämst till av de elva rika länder som jämförs. Här svarar knappt sju av tio att så är fallet.
Medier rapporterar om hur illa ställt det är. Helsingborgs Dagblad berättade i somras om en man som träffade elva olika läkare under 22 besök i psykiatrin under ett och ett halvt år. I höstas redogjorde Niki Thörnell i Svenska Dagbladet för hur hennes mor fick träffa 55 olika läkare innan hon dog i cancer. Hans-Inge Persson har skrivit en bok om hur hans multisjuka fru träffade 50 olika läkare vid Skånes universitetssjukhus under sina sista månader i livet.
Läkarförbundet har visat att 94 procent av läkarna i en undersökning tror att en fast läkarkontakt ger patienterna en säkrare och tryggare vård.
Det finns flera sätt att se till att alla patienter får en fast läkarkontakt. Riksdagen måste ändra lagen. För ett antal år sedan togs skrivningen att varje patient ska ha rätt till en patientansvarig läkare bort. Kristdemokraterna vill att den återinförs. Regeringen har hittills inte tagit ställning till förslaget.
Region Skåne måste också agera. Beslut om att rätt till fast läkarkontakt ska omfatta alla patienter kan tas på regional nivå när lagstiftningen inte räcker till. Men det förutsätter att vårdcentralerna får mer pengar.
Idag har många av Skånes vårdcentraler ekonomiska problem. Personalen går på knäna och det påverkar naturligtvis vården.
I den gemensamma budget som KD tillsammans med övriga partier inom alliansen lade fram till regionfullmäktige i höstas föreslog vi mer pengar till primärvården och att primärvårdens andel av resurserna successivt ska öka. Tyvärr röstades vår budget, som även innehöll ett skarpt förslag om fast läkarkontakt, ned.
Under 2018 är kontinuiteten i sjukvården en av Kristdemokraternas viktigaste valfrågor. Med fast läkarkontakt kan vården bli mer värdig. Särskilt för de äldre och mest sjuka.

Birgitta Södertun

Birgitta Södertun är gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.
Gå till toppen