Malmö

Läsartext: Alla måste vara med om vi ska få ett tryggt samhälle

Kriminaliteten grundas i utanförskap, inte i etnicitet, skriver Matti Laukkanen.Bild: Patrick Persson
Kriminalitet bland unga invandrare i Malmö är ett problem som berör många. När utövare är invandrare och offret svenskt väcker det lätt främlingsfientliga känslor - något som även den stora majoriteten invandrare som är skötsamma får lida för. Men även många invandrare blir brottsoffer, alla drabbas oavsett ursprung.
Det är fel att tro att kriminaliteten är något etniskt eller kulturellt. Grunden till problemet är att stora invandrargrupper i Sverige - precis som många färgade i USA - är marginaliserade. Malmö är en segregerad stad där ungdomar växer upp i skilda världar. Många människor med "fel" ursprung är dömda till permanent utanförskap, bidragsberoende och fattigdom.
Många invandrarungdomar växer upp utan hopp om en bättre framtid. Det skapas ett delat samhälle som är som en social bomb. Att kriminaliteten bland invandrarungdomarna ökar är ett tecken på att bomben håller på att explodera.
Det finns all anledning att ta dessa invandrarungdomars brottslighet på allvar och vidta krafttag. Man bör dock ställa frågan om det räcker med strängare hållning och fler poliser. Exemplen från andra länder med stora sociala och ekonomiska klyftor, med både polis och militär på gatorna för att upprätthålla ordning och säkerhet, borde avskräcka. Så vill vi väl inte ha det i Sverige! Då återstår bara att lösa de bakomliggande samhällsproblemen innan det är för sent.
Det krävs politiska beslut som på ett grundläggande sätt berör samhällets fördelningsmekanismer. Invandrarna måste bli insläppta i samhället, få möjlighet till riktigt arbete och ta del av det goda, istället för att enbart vara objekt för samhällets välvilliga åtgärder som i själva verket håller dem kvar i fattigdom och utanförskap. Starka krafter har hittills inte velat ha sådana radikala lösningar utan hellre velat bevara status quo, även om det har medfört höga kostnader i form av kriminalitet, social oro och utslagning av stora grupper. Frågan är om det är värt priset?

Matti Laukkanen

Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen