Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Debattinlägg: ”Malmös S-ledning måste ta ordningsproblemen i skolan på större allvar.”

Det finns inget viktigare löfte vi politiker kan ge än att lärarna ska få chans att rusta varje elev med den kunskap som behövs för att kunna ta makten över sitt liv, skriver Christer Nylander, Louise Eklund och Sara Wettergren, Liberalerna.

Skolan ska vara en trygg plats där kunskap står i fokus, skriver artikelförfattarna.Bild: Tom Wall
Lärare i Malmö vittnar om att de förnedras, blir slagna, och får ställa in lektioner (Sydsvenskan 10/1). En lärare som står och pratar med en kollega får en så kraftig knuff av en elev att läraren faller och skadar sig. Lektioner ställs in för att elever som stör vägrar lämna klassrummet. En elev som blivit tillsagd hotar läraren med en glasskärva.
Ingen ska behöva råka ut för kränkningar, hot och våld på sin arbetsplats. Tänk om liknande vittnesmål skulle komma från en bilverkstad eller ett advokatkontor? Hur hade reaktionerna då varit? Hade det varit acceptabelt att ansvarig chef, i det här fallet Malmös grundskoledirektör, Anders Malmquist, viftar bort kritiken med att ”lärare har blivit kränkta i alla tider” (Sydsvenskan 11/1). Vi tror inte det.
Hur ska lärare kunna undervisa när elever tar makten över klassrummen? Hur ska undervisningen kunna ställas i centrum när några elever gör allt för att skrämma iväg lärare? Hur rekryteras lärare till en arbetsmiljö där elever systematiskt trakasserar, hotar och kränker personalen?
Kanske allvarligast av allt: de som drabbas hårdast när lektioner blir till kaos är de som behöver skolan allra mest. Med stök och våld i klassrummet blir det svårt att förbättra elevernas kunskapsresultat. Likvärdigheten försämras mellan skolor som klarar av att hålla ordning och skolor som misslyckas med det.
Egentligen borde arbetsmiljön vara bättre i skolan än på andra arbetsplatser. Det är ju där barn och unga ska växa, utvecklas och lära. Det är där de ska introduceras till vuxenlivet. Det är där de ska lära sig hur man umgås med respekt för varandra. Skolan borde vara ett exempel för andra och en förebild för det liv som komma ska. Inte en plats för kränkningar och hot.
Om våldet och stöket blir vardag och det inte vidtas tillräckligt kraftfulla åtgärder så sänds en signal om att skolan inte är så viktig. Lärarbristen är redan idag allvarlig. En bidragande faktor är att yrkets status sjunkit. Lönen och karriärvägarna måste förbättras. Men det vore ett stort misstag att blunda för arbetsmiljön. Med en kraftigt försämrad arbetsmiljö för lärarna sjunker läraryrkets status ytterligare. Det leder i sin tur till att också skolans status sjunker ytterligare. Så uppstår en ond spiral som måste vändas omgående.
Visst finns det finns välfungerande skolor där det råder lugn och ro med ordningsregler som följs. Där både lärarna och eleverna har en trygg och god arbetsmiljö. Dessa skolor bör lyftas fram som goda exempel. Men lärarna och eleverna som utsätts för våld och hot har rätt till en bättre arbetsmiljö.
Varje förälder som lämnar sitt barn i skolan ska känna sig trygg i att barnet lär sig mycket i en lugn miljö. Det finns inget viktigare löfte vi politiker kan ge än att lärarna ska få chans att rusta varje elev med den kunskap som behövs för att kunna ta makten över sitt liv. För att klara det löftet krävs att samhället slutar se mellan fingrarna för våld och hot.
Det är dags för Malmös socialdemokratiska ledning att ta ordningsproblemen i skolan på större allvar. Skolan ska vara en trygg plats där kunskap står i fokus. Misslyckas vi med skolan så kommer vi att misslyckas med allt som följer därefter.

Christer Nylander

Louise Eklund

Sara Wettergren

Christer Nylander (L) är riksdagsledamot och vice ordförande i utbildningsutskottet.
Louise Eklund (L) är ersättare i grundskolenämnden i Malmö.
Sara Wettergren är vice ordförande för Liberalerna i Malmö.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Läs alla artiklar om: Larmen från Malmös skolor
Gå till toppen