Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Alf Rausing

Docenten, förre överläkaren vid Malmö Allmänna Sjukhus Alf Rausing är död i en ålder av 80 år. Han sörjs närmast av hustrun Eva-Lena, sonen Karl, dottern Clara och systern Åsa.

Alf Rausing.
Alf föddes i Helsingborg och växte upp på Råå. Han tog studenten på latinlinjen vid Högre Allmänna Läroverket för Gossar i Helsingborg 1956. På läroverket fanns under hans skoltid fortfarande kvar, då som emeritus, den legendariske historie- och geografiadjunkten Nils Enert, som redan under 1910-talet som ung inspirerande lärare hade bibringat Alfs förfäder – både far, farbror och morbror – kunskaper i historieämnet.
Också läroverkets unge latinlärare Björn Gabrielsson och samtalen hemma vid middagsbordet gav Alf hans livslånga intresse för antikens historia och de klassiska språken.
Fadern, Cecil Rausing, var jurist men hade botanik som sitt stora intresse. Alf deltog redan som barn i familjens många botaniska utflykter till de skånska sommarängarna, Ölands Alvar och blommande orkidéängar. Också vandringar i Alperna och i den svenska fjällvärlden under skolloven gav Alf stora kunskaper i Europas fauna och flora.
Hans blomintresse ledde också till stort engagemang i trädgård och trädgårdsskötsel. Hans och hustru Eva-Lenas trädgård vid Öresund var under somrarna ett prunkande blomsterhav.
Trots sin humanistiska bakgrund kom Alf att ägna sitt liv åt läkarvetenskapen. I Lund började han läsa juridik men kompletterade samtidigt de ämnen som en latinare behövde för medicinstudier. Snart lämnade han juridiken och ägnade sig helt åt medicinstudierna.
Efter en kortare period vid medicinska kliniken bestämde Alf sig för att lämna klinisk verksamhet för den mer precisionsinriktade patologin. I den stunden kunde jag inte förutse hans lysande framtid. Snart blev vi kolleger under professor Folke Linells ledning.
Snabba framsteg är tecken på speciell begåvning. Detta visade sig vara fallet med Alf . År 1976 disputerade han på en avhandling ’Lymphatic Leukemia and Malignant Lymphoma in the Adult’. Han blev grundstenen i Malmöpatologiskolan och riksauktoritet inom sina speciella intresseområden hematologi och dermatologi.
I sitt yrke yttrade Alf sig sällan om saker som inte hörde till medicinvetenskapen men om han någon gång gjorde det visade sig hans enorma kunskaper. Hans intresseområde var inte snävt. Det var inte ovanligt att han avslöjade många och oväntade fält som han väl behärskade. Han kunde tala om Wagners musik, Horatius’ oden, P.G. Wodehouses lorder och betjänter eller om ungdomstidens Bigglesböcker med samma insikt och kunskap
Alf var en lärd, lågmäld person med en stillsam underfundig humor, reserverad men alltid villig att dela med sig av sin visdom till kolleger som konsulterade honom. Han var totalt ointresserad av att framhäva sig själv och sina kunskaper. Det behövdes inte heller. Alla som mötte Alf insåg att de hade en stor man och framstående läkare framför sig.
Det var ödets ironi att en av de sjukdomar som drabbade Alf var föremål för hans doktorsavhandling.
För kollegerna på UMAS
Pawel Mikulowski
Gå till toppen