Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Tillsammans kan vi utveckla skolan i Malmö. Allt börjar med en bra lärare.”

Politiker och arbetsgivare måste ge lärare och skolledare förutsättningar att ta sitt professionella ansvar. Förstärk samarbetet med andra yrkesgrupper som kan bli en del i att skapa förutsättningar för en likvärdig skola för alla Malmös barn och unga. Det skriver Marie Wall Almquist, ordförande för Lärarförbundet i Malmö.

Många lärare väljer att arbeta i Malmö. Varje dag, vecka och läsår ser de till att det händer fantastiska saker i skolorna, skriver Marie Wall Almquist.Bild: Tom Wall
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Malmö är en alldeles särskild stad att bo och verka i. Mångfald och möjligheter, utbildning och kultur gör staden attraktiv för inflyttning och många som möter Sverige för första gången gör det just i Malmö. Drygt en femtedel av Malmöborna är under 18 år, något som innebär stora utmaningar för stadens förskolor och skolor. Den nationella lärarbristen blir påtaglig i en stad som växer och lärarnas arbetsbelastning och stress riskerar att öka.
Många lärare väljer att arbeta i Malmö. Varje dag, vecka och läsår ser de till att det händer fantastiska saker i skolorna. Alla som verkar i skolan har rätt till en säker och trygg arbetsplats, en lärorik och stimulerande miljö för kunskap, kreativitet och utveckling. När skolan inte är trygg och säker för elever och lärare måste alla samhällets resurser samlas för att garantera grundförutsättningarna för att lärarnas pedagogiska uppdrag ska lyckas – att ge varje elev förutsättningar att utveckla sin fulla potential.
Alla former av våld och hot måste beivras och det är därför viktigt att det som händer synliggörs, anmäls och åtgärdas. Ingen lärare ska lämnas ensam med ansvaret att hantera situationer som spårar ur.
Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för en god arbetsmiljö. Det kräver ett aktivt och förebyggande arbete, en fungerande företagshälsovård och elevhälsa, etablerade säkerhetsrutiner, stöd och resurser efter behov och framför allt – en konstruktiv och nära dialog på alla nivåer, från lärarna upp till stadens förvaltningsledningar.
Men hela samhället behöver också gå till botten med orsakerna till våld, hot och kränkningar. Ibland är de skolrelaterade, men inte sällan är anledningen omständigheter som skolan inte råder över. Då måste hela samhället kraftsamla. Dialogen med föräldrar och vårdnadshavare måste stärkas, samarbetet och samordningen med socialtjänsten och polisen måste utvecklas och civilsamhälle och föreningsliv involveras. Allt för att bryta destruktiva mönster.
Politiker och arbetsgivare måste ge lärare och skolledare förutsättningar att ta det professionella ansvaret. Förstärk samarbetet med andra yrkesgrupper som kan bli en del i att skapa förutsättningar för en likvärdig skola för alla Malmös barn och unga. Satsa på tidigt stöd, lyssna på lärarnas "ordinationer” vid fördelning av resurser och rensa bland lärares arbetsuppgifter. Tillsammans kan vi utveckla skolan i Malmö mot framtiden. Allt börjar med en bra lärare.

Marie Wall Almquist

Marie Wall Almquist är ordförande för Lärarförbundet i Malmö.
Gå till toppen