Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Satsa på lokala insatser från polis och socialtjänst.”

Vi behöver arbeta ännu hårdare så att alla som lever i vår fantastiska stad känner sig trygga, skriver de två miljöpartisterna Rasmus Ling och Bassem Nasr.

Attentatet mot polishuset i Rosengård i onsdags kväll är det senaste beviset på att mer måste göras åt kriminaliteten och otryggheten i Malmö, skriver det två miljöpartisterna Rasmus Ling och Bassem Nasr.Bild: Patrick Persson
Malmö sprudlar av idéer och innovationskraft. Här möts människor från hela världen, här startar nya företag och här har många av oss valt att leva våra liv. Men även Malmö har sina problem. Attentatet mot polishuset i Rosengård i onsdags kväll är det senaste beviset på att mer måste göras åt kriminaliteten och otryggheten. Myndigheterna måste vara hårda mot brottsligheten, men också ett förebyggande arbete behövs.
Miljöpartiet föreslår därför:
1. Stärk skolan som motvikt till gängkriminalitet. Alltför ofta sugs unga killar som inte trivs i skolan upp av kriminella gäng. Den utvecklingen måste brytas. Varenda unge i Malmö ska tycka att skolan känns meningsfull och Malmös skolor ska få det stöd de behöver. Skolpengen behöver tydligare än idag fördelas utifrån socioekonomiska förutsättningar. Förstärk studie- och yrkesvägledningen och ge tidigt varje elev förutsättningar att uppnå sin fulla potential på en arbetsplats, inte en brottsplats.
2. Bryt machokulturer. Genuspedagogik och normkritik är viktiga verktyg i den långsiktiga kampen mot kriminalitet. Killar som växer upp i Malmö ska inte fostras att tro att deras värde avgörs av hur mycket pengar de har eller omkretsen av deras biceps. Machokulturer är destruktiva, begränsade och främjar en brottslig karriär. Malmö stad genomför redan en rad jämställdhetssatsningar men det behövs också speciella initiativ som bryter machokulturer.
3. Satsa på lokala insatser från polis och socialtjänst. För att stoppa brottsligheten måste Malmös socialarbetare och poliser få förutsättningar att forma sitt arbete utifrån de varierande behov som finns i olika delar av staden. Det behövs områdespoliser och en socialtjänst som har resurser och kunskap att tidigt agera och omhänderta ungdomar i otrygga miljöer. Att Malmö får en polishögskola nästa år leder sannolikt till att fler poliser har sina rötter i Malmö, något som gagnar polisens arbete och staden.
4. Stötta ideella organisationer. Malmö har ett rikt föreningsliv som når många ungdomar. Det bör användas i det brottsförebyggande arbetet. En del ungdomar har störst förtroende för sin boxningstränare eller siminstruktör. Det är sådana eldsjälar som kan stötta dem på ett sätt som inte kommunen klarar av.
5. Stärk tullen och motverka den svarta ekonomin. Vi välkomnar att regeringen i år avsätter mer resurser till tullen. Från kontinenten flödar vapen, narkotika och illegal alkohol och tobak in i Sverige. Ju mer som stoppas vid gränsen, desto mindre blir problemen i Malmö och övriga Sverige. Den framgångsrika satsningen ”Tryggare Malmö” måste fortsätta. I den samverkar polisen och kommunen för att stänga illegala verksamheter som spelklubbar, som finansierar den organiserade brottsligheten.
6. Punktmarkera trafikbrottslingar. Malmö stads trygghetsmätningar visar att trafiken är den största källan till att människor känner sig otrygga.Hur staden byggs och planeras spelar alltså stor roll. Att frakta bort oförsäkrade bilar och försvåra för bilmålvakter är ett viktigt sätt att motverka den organiserade brottsligheten och förbättra tryggheten. Det är inte heller sällan som Malmös gängkriminella fastnar i trafikkontroller och ertappas med narkotika och vapen.
7. Motverka hedersförtryck. Många Malmöbor begränsas av hedersförtryck, men hedersförtryck uppfattas sällan som den trygghetsfråga det faktiskt är.
Malmö stad inrättar nu en permanent organisation som ska arbeta långsiktigt med att motverka hedersförtryck. En kartläggning av problemets omfattning väntas vara klar i april.
8. Bekämpa hatbrott. Oavsett vem du är, vem du älskar eller vilken religion du har ska du känna trygghet i Malmö. Det är oacceptabelt att muslimska kvinnor som bär slöja utsätts för hån, hot och våld, eller att judar får antisemitiska glåpord och flaskor kastade efter sig. Utöka arbetet mot hatbrott. Det måste ske både genom direkta insatser och via ett långsiktigt arbete.
Miljöpartiet har styrt i Malmö med Socialdemokraterna sedan 2006. Vi är stolta över mycket av det vi åstadkommit och hur Malmö på många sätt har utvecklats. Men vi behöver arbeta ännu hårdare så att alla som lever i vår fantastiska stad känner sig trygga.

Rasmus Ling

Bassem Nasr

Rasmus Ling (MP) är riksdagsledamot och toppkandidat i valet till riksdagen 2018.
Bassem Nasr (MP) är toppkandidat i valet till kommunfullmäktige i Malmö 2018.
Gå till toppen