Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

”Spårväg” stryks från planen för Västerbro

Ordet ”spårväg” tas bort från den fördjupade översiktsplanen för den nya stadsdelen Västerbro och dess omgivningar. Det beslutade kommunfullmäktige på torsdagskvällen. Men det kan ändå bli en spårväg någon gång i framtiden.

En illustration av spårväg finns med i planhandlingarna. Men ordet ”spårväg” stryks nu ur den fördjupade översiktsplanen.Bild: Illustration: Oscar Hall, Stadsbyggnadskontoret
Tanken är att industriområdet kring Öresundsvägen ska byta skepnad och industrierna ersättas av blandad stad: 4-6 våningar höga hus med bostäder, kontor, butiker och andra verksamheter.
När kommunfullmäktige på torsdagskvällen skulle klubba den fördjupade översiktsplanen var alla kommunfullmäktiges tio partier positiva – även om nästan alla också sköt in egna synpunkter om skolplaner, barnperspektiv, näringsliv och annat.
Mitt i området, i östvästlig riktning, ska det gå ett kollektivtrafikstråk – från början tänkt för bussar, men enligt planen i framtiden eventuellt spårväg.
Och här tog saken en oväntad vändning under mötet.
Förnyalunds Börje Hed gick upp och krävde att ordet ”spårväg”, som förekommer på ett tiotal ställen i planen, skulle strykas. Istället ville han att det bara skulle stå ”högklassig kollektivtrafik”.
– Vi vill inte att man ska binda sig vid vilken sorts av högklassig kollektivtrafik det ska vara. Spårvägen bör inte ha företräde framför andra tänkbara lösningar, sa han.
De fyra allianspartierna och Feministiskt initiativ gav FNL sitt stöd.
– Jag håller med Börje Hed. Det är mycket olyckligt att man på i princip alla ställen där man talar om kollektivtrafik pratar om spårväg, sa Lars V Andersson (C).
– Det kan bli spårväg, men det kan också bli något annat, sa Mia Honeth (L).
Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S) argumenterade emot. Men varken han eller någon annan – inte ens Miljöpartiets Emma Berginger som tidigare i talarstolen sagt att MP vill att kommunen snarast ska fatta beslut om spårvägsutbyggnad i området – krävde ens en omröstning när frågan skulle avgöras.
Därmed gick ärendet FNL:s väg och nu stryks alla spårvägsreferenser i den fördjupade översiktsplanen. Det betyder dock inte nödvändigtvis att det inte blir en spårväg genom Västerbro någon gång i framtiden – en sådan kan rymmas i begreppet ”högklassig kollektivtrafik”.
Läs mer: Västerbro ska bli en tät, urban och grön stadsdel
Läs mer: Tusentals nya bostäder när industrier flyttar
Gå till toppen