Kultur

Joseph Roths revolutionsroman är en fullödig klassiker

Joseph Roth skildrar en revolutionens pessimistiska psykolog. Salomon Schulman gläds åt att "Den stumme profeten" för första gången finns på svenska.

Joseph Roth

BOKEN. Den stumme profeten. Övers Staffan Vahlquist. Ruin förlag.

Weimarrepubliken, inklämd mellan första världskrigets slut och Hitlers maktövertagande, var Tysklands kulturella guldepok. Kejsardömet hade störtats, precis som i Österrike-Ungern och Ryssland. I detta faderlösa tillstånd bröt modernismen fram i all sin ungdomlighet och rebelliskhet.
Berlin intog platsen som världens medelpunkt och övertrumfade Paris. Inom konst, film, litteratur och journalistik blommade också en judisk pånyttfödelse upp - i ordets sekulära mening. De danande namnen kom att bibehålla sin glöd tills fascismen släckte deras låga. Det judiska minnet flammar upp igen när blickarna vänds mot det förgångna, antingen det nostalgiskt romantiska eller stridbart förkunnande.
Skänk Joseph Roth en tillbakablickande tanke! Denne skriftställare kom från Brody, idag en västukrainsk avkrok. Tänk: för ett drygt sekel sedan var det en ärorik garnisonstad, både en handelsknutpunkt och ett smuggelnäste med en kabbalakunnig judisk befolkning. Brody låg i Galizien, Österrike-Ungerns nordligaste provins där tyskan, polskan, ukrainskan och jiddischen kryddade de polyglotta mötena.
Roth tog till sig det svärmiskt habsburgska liksom den judiska radikalismen och lyckades smälta samman dessa antipoder i sitt litterära skapande.
Hans storhetstid sammanföll med Weimarrepubliken. Andra namnkunniga samtida var till exempel Kurt Tucholsky, Stefan Zweig, Alfred Döblin och Egon Erwin Kisch. Av journalisterna var Roth den mest ansedde och bäst betalde, och han publicerade sina reportage i den nya saklighetens råa realism.
Som författare var han annorlunda. Här var det reflexion och romantik som göts samman till en dramatisk poetisk legering. Strax innan han sammanställt sina succéromaner ”Radetzkymarschen” och ”Hiob”, hade han på slutet av tjugotalet stångat sig blodig med ”Den stumme profeten” som bortsett från några följetongsavsnitt kom att förbli otryckt. Först långt efter hans död låg den på de tyska bokdiskarna tack vare att verket färdigställts i Roths anda.
Det är en ideologisk roman som kretsar kring den ryska revolutionen. Huvudpersonernas inre landskap är en spegelbild av Roths egna drömbilder. Skribenten är en lidelsefull iakttagare och dissekerar hellre individers själsliv än analyserar faktiska skeenden - han är en revolutionens pessimistiske psykolog som i sitt sinne bär drag av det trotskistiska nederlaget. Revolutionens dogmer genomskådas av rebellen Roth.
Verket är fullt av spänning och dräpande personskildringar - en fullödig klassiker.
Varför författaren aldrig lät trycka boken förblir en gåta. Han var i stort behov av pengar. Den psykiskt sjuka hustrun kostade på, liksom hans otämjda dryckenskap. Kanske hade den kommunism han upplevt på sin ryska resa gjort honom desillusionerad? Kanske hade hans monarkistiska längtan efter gårdagens höviskhet stäckt hans ungdoms kätterier?
Liksom många av sina judiska fränder flydde Roth Tredje riket men dröjde sig kvar i Frankrike. Där söp han ihjäl sig strax före krigsutbrottet. Först på sistone har hans litterära kraft återupptäckts.
Gå till toppen