Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Kävlinge

Utredde elevs stödbehov först efter tre år

Det tog tre år innan en Kävlingeskola utredde en elevs stödbehov. Det är alldeles för lång tid slår Skolinspektionen fast i ett beslut där de kräver att Kävlinge kommun ska vidta åtgärder så att eleven får de stödinsatser som behövs.

ARKIVBILDBild: Gorm Kallestad

Kävlinge kommun har haft kännedom om elevens behov sedan årskurs ett år 2012. Trots detta dröjde det till december 2015 innan skolan utredde stödbehovet. "Detta kan inte anses uppfylla skollagens krav på skyndsamhet och utgör en brist" skriver Skolinspektionen. De skriver även att utredningen varit otillräcklig, att det snarare handlar om att eleven fått extra anpassningar istället för det särskilda stöd som barnet ansetts behövas.

I beslutet ger de Kävlinge kommun fram till den 23 april att vidta åtgärder så att den eleven får de stödinsatser som behövs. I detta ingår bland annat att behovet utreds skyndsamt, att ett åtgärdsprogram upprättas samt att bestämma när det ska utvärderas. Allt ska redovisas skriftligt till Skolinspektionen.
Den berörda familjen har även anmält att deras barn upplevt kränkningar och utfrysning från andra elever. Flera exempel på att barnet inte fått vara med och leka beskrivs. Kävlinge kommun svarar att det i skolans utredning inte framkommer något som visar detta, men att de satt in åtgärder avseende elevens upplevelse att utsatthet. Skolinspektionen konstaterar att ord står mot ord i flera av de aktuella exemplen men att en av händelserna utgjort kränkande behandling.
Kävlinge kommun anses inte ha brustit mot bestämmelserna om rätten till utbildning och skyldigheten att motverka kränkande behandling skriver Skolinspektionen i sitt beslut.
Gå till toppen