Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”För oss adopterade har hela vår värld vänts upp och ner.”

Har inte svenska myndigheter något att säga om det visar sig att adoptionerna var olagliga? Det undrar Maria Diemar och Tommy Leite, talespersoner för gruppen Adopterade från Chile.

Tommy Leite med sin biologiska mamma, syster och systerbarn i Chile.
Vi adopterades till Sverige från Chile 1975 och 1978 genom adoptionsorganisationen Adoptionscentrum.
Vi har båda sökt och funnit våra biologiska familjer och fått våra biologiska mammors versioner av vad som hände i Chile innan vi kom till Sverige för cirka 40 år sedan. De papper och uppgifter våra adoptivföräldrar och vi har fått med oss från Chile har visat sig inte stämma överens med verkligheten.
SVT har tillsammans med journalister i Chile granskat adoptionerna. Reportagen har skakat om oss som adopterats från Chile.
Hittills har 25 adoptioner granskats, journalisterna har funnit oegentligheter i 16 fall. Vi misstänker att det bara är början och för oss och andra adopterade har hela vår värld vänts upp och ner.
Idag är 2 177 personer i Sverige adopterade från Chile. Fram till 1992 hade 2 021 barn adopterats genom Adoptionscentrum.
Som adopterad har man i bästa fall med sig lite information från sitt födelseland, kanske en bakgrund till adoptionen, ett namn, en plats, ett datum. Dessa uppgifter är ofta otroligt viktiga för den som är adopterad, eftersom de utgör hela den identitet man har fått med sig från sitt ursprungsland.
Självklart har vi litat på att informationen stämmer, att det fanns föräldrar som i Chile inte kunde ta hand om sitt barn och att de ville ge barnet en bättre framtid hos någon med bättre förutsättningar.
Journalisternas efterforskningar visar att socialarbetare i Chile bedrev en uppsökande verksamhet, att de ibland pressade gravida mammor att lämna bort sina barn eller till och med tog barnen ifrån dem. En domare var känd för att se mellan fingrarna och låta adoptioner gå igenom som inte borde ha genomförts. Var orsaken att det fanns människor som tjänade pengar på detta?
I Sverige fanns par som ville bli föräldrar, par som litade på att Adoptionscentrum hade koll och övervakade att allt gick rätt till. De blivande adoptivföräldrarna förutsatte att de barn som de adopterade inte hade föräldrar som kunde ta hand om dem.
SVT visar att biologiska föräldrar i Chile blivit lurade och manipulerade. Adoptioner har genomförts utan underskrifter och genom påtryckningar från socialsekreterare. Födelsebevis har förfalskats och stavning av namn har ändrats i adoptionsdokument liksom personnummer. Biologiska föräldrar har i decennier sökt efter sina barn som tagits ifrån dem på olika sätt. De biologiska föräldrarna har inte vetat var barnen tagit vägen eller om de lever eller är döda.
Nu har vi, de adopterade Chilebarnen, vuxit upp. Vi har skapat oss ett liv i Sverige, en del av oss har familj och barn, även barnbarn. Och nu har det plötsligt visat sig att vi kanske har byggt vårt liv på uppgifter som inte stämmer. Vi är många som påverkas, också adopterade från andra länder som kommit hit med samma adoptionsförmedlare har frågor och tvivel.
Vi känner oss lurade och svikna. Hur ska vi kunna granska våra adoptioner och våra papper om det är bara till Adoptionscentrum vi kan vända oss?
Adoptionscentrum slår ifrån sig alla anklagelser och säger att organisationen känner sig trygg med att adoptionerna sköttes enligt de lagar och regler som gällde under den tid det handlar om. Det är inget vi kan nöja oss med. Har inte svenska myndigheter något att säga om det visar sig att adoptionerna var olagliga? Och varför agerar inte MFOF, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, som övervakar internationella adoptioner i Sverige?
Just nu står drygt 90 adopterade från Chile bakom denna text, och antalet som ansluter sig ökar. Rätten till sanningen om vår bakgrund är viktig för oss.

Maria Diemar

Tommy Leite

Maria Diemar och Tommy Leite är talespersoner för gruppen Adopterade från Chile.
Gå till toppen