Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Huvudledare

Ledare: Grattis till demokratin. Använd den väl.

Grattis, alla svenskar. Ni tillhör en liten, närmast exklusiv skara, som framlever era dagar i en fullödig demokrati.
Enligt rapporten Democracy Index 2017, sammanställd av The Economist Intelligence Unit, är det endast 4,5 procent av världens samlade befolkning som har den förmånen.
Nu är situationen inte så katastrofal som denna siffra kanske ger sken av. Närmare hälften av mänskligheten, 44,8 procent, bor i demokratier med brister. Och dit räknas även länder som Italien, Frankrike, Japan och USA. De krav som ställs för att kategoriseras som fullständig demokrati är med andra ord höga.
Ändå kan så mycket konstateras som att det inte pågår något demokratiskt segertåg över världen för tillfället. Det är snarare berättigat att tala om en demokratins reträtt. I rapporten konstateras att demokratin förra året försvagades i 89 av totalt 167 bedömda länder, medan den stärktes i endast 27.
Slående, enligt rapportförfattarna, är hur den "demokratiska recessionen" varit mest påtaglig i några av världens äldsta demokratier i Västeuropa – och i USA.
Det finns ett missnöje med "den reellt existerande demokratin" som avspeglas i sjunkande valdeltagande, svagare regeringar, minskande tilltro till samhällets institutioner, ökande klyftor mellan den politiska eliten och valmanskåren – för att nämna några faktorer som räknas upp i Democracy Index 2017.
Denna folkets misstro mot eliterna motsvaras av en sedan Berlinmurens fall växande skepsis mot folket i vissa kretsar inom politiken, akademin och medierna, konstateras det i rapporten, med hänvisning till Edward Luces bok The Retreat of Western Liberalism.
Freedom House gör en annan indelning i sin senaste rapport, Freedom In the World 2018; i fria (39 procent av världens befolkning), delvis fria (24 procent) och ofria länder (37 procent).
De slutsatser Freedom House drar om tillståndet för demokratin i världen är snarlika de dystra tongångarna hos The Economist Intelligence Unit. För tolfte året i rad överstiger antalet länder där demokratin försvagats antalet länder där demokratin stärkts.
Freedom House pekar på framgångarna för högerpopulister som slår mynt av motstånd mot invandring och som inte har mycket till övers för grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.
Det som oroar Freedom House mest är ett växande ointresse bland yngre människor – utan egna erfarenheter av kampen mot fascism och kommunism – som är på väg att tappa tron på och intresset för demokratin.
Samtidigt med denna utveckling flyttar auktoritära stater som Kina och Ryssland fram sina positioner, ökar förtrycket internt och sprider sitt negativa inflytande till andra länder, som tar efter de ryska och kinesiska regimernas metoder och deras demokratiförakt.
De här båda rapporterna är en nyttig påminnelse om att demokrati inte är ett tillstånd utan en process, en process som kan gå i både rätt och fel riktning. Demokrati kan vinnas, men också gå förlorad. Inte sällan genom de mångas likgiltighet för vad de riskerar att mista.
Något att tänka på inför en svensk valrörelse som i dessa polariserade tider riskerar att bli smutsigare än på länge.
Gå till toppen