Åsikter

Läsartext: Varje art som försvinner är en förlust för hela ekosystemet

En älg på ett hygge. Avverkningar kan få stora effekter för de ekologiska systemen, skriver Olivia Clausson och Maja Ask.Bild: Johan Gunséus / TT
Tio procent av våra djur- och växtarter i Sverige är hotade, vilket innebär att deras framtid är osäker. Det är ett resultat av oss människor och våra handlingar. Varje år avverkas 200 000 hektar skogsmark, hem för miljoner djur och växter försvinner. Det vi människor inte förstår är hur mycket våra dagliga och, för oss, oväsentliga val påverkar allt naturliv och även våra egna liv. Konsumtion som främjar utrotning är något vi inte lägger vikt vid men ju fler djur som dör ut, desto sårbarare blir resten av djur- och växtlivet. Ett stabilt ekosystem med många arter är essentiellt för en vacker natur och stort urval av bra och hälsosam kost.
560 miljoner kronor delas ut varje år av Naturvårdsverket för att förebygga och skapa ett bättre samhälle för djur och växter. 560 miljoner kronor som hade kunnat läggas på så mycket annat. Svält? Fattigdom? Rent vatten? Dessa problem är något vi hellre hade velat lägga pengar på men eftersom att många människor oavsiktligt genom sin konsumtion främjar överfiske och att djur föds upp felaktigt så bidrar det till att massor pengar måste läggas för att vi ska kunna rädda den biologiska mångfalden. Väljer du att köpa MSC-märkt fisk, väljer du att köpa kravmärkt kött och väljer du att köpa möbler som är FSC-märkta så bidrar du till att rädda vår biologiska mångfald och du bidrar till produktion av mat och möbler som är mindre skadlig för våra djur och växter. Det är enkla saker som kan göra så mycket.
All skog som avverkas varje år kan kortsiktigt ses som en bra idé då många anser att vi har mycket markyta som borde utnyttjas, men då tänker vi inte på konsekvenserna. När vi avverkar all denna skog så är det mycket annat i naturen som påverkas negativt. Vi förstör hem för så många arter, det innebär inte att de direkt förklaras som utrotningshotade men en stor anpassning krävs som inte alltid är möjlig. Det skapar en sårbarhet både hos arten men även i hela ekosystemet, ett ekosystem som även vi människor befinner oss i. När skog avverkas är det inte heller så att endast djur och växter i skogen påverkas för det är nämligen så att när det sedan regnar på dessa kala ytor så rinner närsalter ner med vattnet ut i sjöar och hav vilket i sin tur kan leda till en övergödning där resultat kan bli bottendöd.
Bottenlevande växter och djur kan då inte överleva på grund av syrebristen som följer.
Alltså, just nu är framtiden hos tio procent av våra djur och växter osäker eftersom vi behandlar naturen på ett dåligt och ett nonchalant sätt. Naturvårdsverket delar varje år ut pengar till länsstyrelserna för att de ska kunna förbättra både naturen och göra återgärder för de hotade arterna, pengar som vi kunnat lägga på mycket annat bara genom små förändringar. Du som individ kan göra en skillnad som kanske är liten för dig men en stor hjälp till förbättring för naturen. Vi vill uppmana dig till att konsumera rätt, åka kollektivt och överlag tänka efter. Vår framtid ligger i våra händer!

Olivia Clausson

Maja Ask

Simrishamn
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen