Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Antalet pensionärer i Sverige som lever under EU:s relativa fattigdomsgräns har ökat kraftigt. Bättre pensioner måste bli en viktig fråga i valrörelsen.”

Klyftan mellan löntagare och pensionärer såväl som mellan olika pensionärer har ökat. Det skriver Jan Andersson, ordförande för PRO Skåne, och Bengt Lundholm, ordförande för SKPF Skåne.

Annika Strandhäll (S), då socialförsäkringsminister, talar med pressen efter att Alliansen lämnat ett möte i pensionsgruppen i protest mot att Miljöpartiet bjudits in. ”Bättre pensioner måste bli en viktig fråga i valrörelsen”, skriver Jan Andersson och Bengt Lundholm.Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT
Upprördheten hos de pensionärer som arbetat hos kommuner och landsting blev stor när de i januari fick besked om att deras tjänstepension skulle sänkas, i vissa fall med över 1 000 kronor per månad.
Lyckligtvis tog parterna på arbetsmarknaden sitt ansvar och bestämde att den tjänstepension som gällt 2017 också ska gälla 2018. Samtidigt sätter de sig ner för att förhandla fram en långsiktig lösning.
Men mer behöver göras. Det är över 15 år sedan det nuvarande pensionssystemet började gälla. Vi kan idag se att det inte uppfyller de löften som allianspartierna och Socialdemokraterna gav när systemet infördes.
Pensionerna har inte följt samma utveckling som lönerna. Och skillnaden har förstärkts av att skatten på pension varit högre än på lön.
Sammantaget har såväl klyftan mellan löntagare och pensionärer som klyftan mellan olika pensionärer ökat.
Antalet pensionärer i Sverige som lever under EU:s relativa fattigdomsgräns har ökat kraftigt. Gränsen går vid en inkomst som ligger under 60 procent av medianinkomsten i landet. Så är det numera för omkring 350 000 pensionärer i Sverige. De flesta är kvinnor som förvärvsarbetat samtidigt som de tagit stort ansvar för hem och familj. De har arbetat inom lågt betalda yrken och ibland deltid.
Att alltfler pensionärer lever under fattigdomsgränsen är oroande.Pensionssystemet måste inte bara ses över utan också förändras på flera punkter.
De som under ett långt liv genom sitt arbete bidragit till det svenska välfärdssamhället har rätt till en pension som inte bara gör att de kan överleva. De ska kunna leva ett gott liv och unna sig någonting extra på äldre dagar.
Pensionsgruppen, där idag alla riksdagens partier utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ingår, avgör i praktiken i slutna rum hur det framtida pensionssystemet ska se ut. Nu vill pensionsgruppen att systemet ska stärkas genom att Sveriges befolkning ska arbeta högre upp i åldrarna. Det gör att mer pengar kommer in till pensionssystemet. Problemet är att alla sannolikt inte klarar av att arbeta några år till. De kvinnor som arbetar inom vården och omsorgen och som idag redan får en låg pension halkar antagligen efter ännu mer. Därför räcker det inte med ett system som ökar möjligheten att arbeta några år till.
Människors arbetsmiljö måste förbättras, speciellt inom vård och omsorg. Möjligheten att få andra arbetsuppgifter under de sista arbetsåren måste öka. Löneskillnaderna måste bli mindre. Och pensionssystemet måste göras om för alla de kvinnor vars inkomstpension idag är så låg att de också får garantipension. Som det är nu lönar det sig inte för dem att arbeta fler år.
En väg att gå är att höja den avgift till pensionssystemet som bygger på vilken inkomst människor har. När systemet infördes skulle den ligga på 18,5 procent, men ligger idag i praktiken på 17,21 procent.En höjning upp till 18,5 skulle stärka systemet med ungefär 20 miljarder kronor årligen.
Att minska premiepensionens andel av avgifterna till pensionssystemet från 2,5 procent till 2 procent är också en möjlighet, liksom att låta alla de pengar som betalas in till pensioner gå till pensionssystemet. Idag går en del av dessa avgifter, från dem som har högst inkomster, till staten istället för till pensionssystemet.
Det är hög tid för en förändring.Det är också hög tid att diskussionerna lämnar det slutna rum som pensionsgruppen befinner sig i. Pensionssystemet berör väldigt många och måste diskuteras öppet. Den kommande valrörelsen är ett sådant tillfälle.
Vi pensionärer är många. Hur vi röstar kan mycket väl avgöra valet. Bättre pensioner måste bli en viktig fråga i valrörelsen.

Jan Andersson

Bengt Lundholm

Jan Andersson är ordförande för PRO, Pensionärernas riksorganisation, i Skåne.
Bengt Lundholm är ordförande för SKPF, Svenska Kommunalpensionärernas förbund, i Skåne
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen