Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Mats Skogkär: Muslimer - inte som andra i statens ögon.

Riktiga muslimer – enligt islamisten såväl som islamofoben.Bild: Kallestad, Gorm
Islamofobi är "vår tids tillåtna rasism och ideologisk hårdvaluta för allt från medier och akademiker till byråkrater och politiker", hävdar en av de experter som lyfts fram av Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, och det muslimska studieförbundet Ibn Rushd i en gemensam kampanj.
Experten i fråga beskriver vidare hur "den hegemoniska kollektiva identiteten benämnd Väst" efter segern i det kalla kriget helt enkelt var i skriande behov av en fiende som kunde fylla tomrummet efter det "kärnvapenbestyckade Sovjetimperiet". Allt för att kunna "legitimera fortsatt nordatlantisk global dominans", motivera stadigt större militärbudgetar och därmed "göda vinsterna för det militärindustriella komplexet". Och valet av fiende föll på islam och muslimerna.
Denna vilda konspirationsteori framställs alltså som expertkunskap. Med SST:s goda minne.
En annan av de anlitade experterna, förvisso professor, beskriver hur rasism riktad mot muslimer genomsyrar "utbildningsväsendet, rättsväsendet och det politiska systemet i västerländska samhällen inklusive i Sverige". Diskriminering och rasism inom skolsystemet får muslimska barn att prestera sämre vilket negativt påverkar deras möjligheter till högre studier och framgångar på arbetsmarknaden.
Spännande teorier, men ganska långt från den saklighet och opartiskhet som kunde förväntas när en svensk myndighet bedriver en informationssatsning på regeringens uppdrag.
Det var i höstas som kulturdepartementet gav SST i uppgift att genomföra regionala seminarier om rasism med syftet att få fler att polisanmäla brott riktade mot muslimer, såväl hatbrott som diskriminering. Seminarierna skulle särskilt rikta sig till muslimska församlingar och organisationer.
Istället för att själv göra jobbet – eller ta hjälp av Forum för levande historia eller polisens hatbrottsexperter – vände sig SST till det muslimska studieförbundet Ibn Rushd, som i praktiken fick överta uppdraget. Och ett anslag på 600 000 kronor från SST.
Utöver åtta seminarier ingår i paketet även webbplatsen islamofobi.se, avsedd att fungera som "digital kunskapsplattform". Det är därifrån de inledande citaten är hämtade.
Enligt SST identifierades Ibn Rushd som "lämplig samverkanspart" tack vare att studieförbundet har en "bred förankring i det muslimska civilsamhället".
Fast minst lika viktigt är förmodligen det faktum att Ibn Rushd har breda och väl upparbetade kanaler till svenska myndigheter som SST och till de politiska partierna.
Ibn Rushd har nära kopplingar till Islamiska förbundet och Sveriges unga muslimer. Islamiska förbundet är medlem av Federation of Islamic Organisations in Europe, Fioe, allmänt betraktat som islamistiska Muslimska brödraskapets paraplyorganisation i Europa.
Islamiska förbundet utgör navet i en liten grupp av religiösa organisationer som framgångsrikt positionerat sig som givna företrädare för Sveriges muslimer. Det är en bokstavstroende rörelse vars främsta mål är att se till att muslimer i Sverige håller sig till den smala, religiösa stigen – eller återvänder dit om de nu råkat förirra sig in på materialistiska eller rent av gudlösa, breda allfarvägar.
Det finns hundratusentals muslimer i Sverige. De är shiiter, sunniter eller tillhör någon mindre trosriktning som ahmadiya. De är mer eller mindre troende – eller rent av icke-troende. De flesta är sannolikt helt vanliga Svenssonmuslimer, för vilka tron i grund och botten är en privatsak, inte något som hela livet ska kretsa kring och som det omgivande samhället förväntas förhålla – och anpassa – sig till.
Men svenska politiker tycks idag ha accepterat islamisternas budskap att muslimer är en särskild sort som definieras av sin tro och som därför helt självklart ska representeras av religiösa organisationer, istället för att betraktas som medborgare och väljare vilka som helst.
Här går det också att tala om fördomar – som svalts med hull och hår av den sekulära, svenska statens företrädare.
Gå till toppen