Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Det är för sent att ingripa när barnen är 12–13 år. Då har vissa redan kommit in i en kriminell karriär.”

Rikspolischef Anders Thornberg behöver stöd från och samarbete med föräldrar, skola, fritids och föreningsliv för att få till en förebyggande brottsbekämpning som fungerar. Det skriver Staffan Lindberg, professor emeritus i sociologi vid Lunds universitet.

Rosh i föreställningen Klipp han. Den negativa roll som en del barn hamnar i redan på lågstadiet gör att de ofta av både barn och vuxna betraktas som förfärliga, skriver Staffan Lindberg.
Anders Thornberg, Sveriges nye rikspolischef, välkomnar samarbete med allmänheten framför allt för att förebygga brott, förklarade han i en radiointervju strax efter att han blivit utnämnd.
Att polisen samarbetar med allmänheten är bra, men också samarbete med skolorna, även på lågstadienivå, och med fritids och föreningslivet är viktigt. Där behövs personal som direkt uppfattar när en unge inte bryr sig eller slutar komma och kanske börjar en kriminell karriär.
Teaterpjäsen Klipp han, som nyligen gästade Unga Teatern i Malmö, tar på ett intressant sätt upp vad som kan ske. Ett par citat:
" Jag var nio. Eller jag var tio kanske, eller fan nio tror jag för jag hade inte börjat mellanstadiet än. Det var då jag började springa ärenden åt folk, började beckna.
Shit, det är sjukt när man tänker på det, att man var så liten. Man sprang med nån påse hit, nån påse dit, högervänster, det var ju så det var.
Två ungar i samma klass, i fyran, i mellanstadiet, som redan höll på med knarkförsäljning.”
Mamma hade ju ingen inkomst, så det blev ju vi. Hon var ju sjuk också fast det visste vi ju inte då och pappa satt ju på kåken nästan jämt så … "
Uppsättningen är ett samarbete mellan Teater Fryshuset och Unga Dramaten i Stockholm, men många av berättelserna som legat till grund för pjäsen är hämtade från Malmö.
Den negativa roll som en del barn hamnar i redan på lågstadiet gör att de ofta av både barn och vuxna betraktas som förfärliga. Problemen kan egentligen gälla språket, att man inte kan tillräckligt bra svenska, eller oförmåga till abstrakt tänkande.
De som inte passar in i skolans och föräldrarnas förväntningar hamnar i en ”skärseld” där de måste visa att de inte är så dåliga som omgivningen tror. De flesta barn kan ta sig ur en sådan situation, men inte alla. En del klarar inte de krav som ställs på dem och hamnar i en värld där det råder andra normer. Där gäller en annan sorts skötsamhet. Det kan handla om att bidra till familjens levebröd eller att inte gola, tjalla.
I Klipp han berättar barnen att de redan i fjärde klass visste att de inte hade en framtid in i yrkeslivet. Att vara en person som har ett vanligt arbete är en social roll som helt enkelt inte existerar för dem.
Vad som behövs är vita enkla jobb som en ingång till arbetsmarknaden. Här är det också viktigt med praktik- och lärlingsplatser. Idag finns de enkla jobben till stor del inom den svarta ekonomin.
Det är för sent att ingripa när barnen är 12–13 år. Då har vissa redan kommit in i en kriminell karriär och fastnat i ett alternativt sätt att tjäna pengar. Ett lockande alternativ är inte minst att sälja knark, något som snabbt ger stora inkomster.
För att hindra och bryta kriminalitet i nio-, tioårsåldern måste skolan, föräldrarna och andra vuxna omkring barnen vara närvarande i deras liv, lyssna på dem och uppfatta signaler som pekar på att någonting håller på att gå helt fel. Det finns inga patent för hur allt detta ska gå till, men att sitta ner med barnen hemma i familjen, äta tillsammans, eller bara prata med dem i små grupper i skolan eller på fritids kan ge många olika ingångar till hur ett negativt mönster kan brytas.
Det handlar om hur lokalsamhället är organiserat. Barnen måste kunna uppfatta omvärlden som begriplig och överskådlig.
Anders Thornberg behöver både stöd från och samarbete med föräldrar, skola, fritids och föreningsliv för att få till en förebyggande brottsbekämpning som fungerar.

Staffan Lindberg

Staffan Lindberg är professor emeritus i sociologi vid Lunds universitet.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen