Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Lunds universitet kritiseras av JO

Professor förbjöds tala med kollegor. Förbudet kunde uppfattas som begränsning av yttrandefriheten, menar JO.

Universitetets huvudbyggnad.Bild: Emil Langvad/TT
År 2012 blev de interna konflikterna på en avdelning vid Lunds universitetet så svåra att Universitetet lät genomföra en arbetsmiljöutredning.
Utredningen visade att det på avdelningen förekom omfattande trakasserier och mobbning. Stämningen präglades av oro och rädsla. Enligt utredningen var det en professor som var orsaken till arbetsmiljöproblemen.
Professorn fick andra arbetsuppgifter och ny placering. Professorn förlorade också rätten till undervisning på grundnivå, men fortsatte att besöka sina tidigare kollegor, lägga sig i deras arbetsuppgifter och beklaga sig över universitetsledningens beslut att omplacera henne.
Universitetsledningen gjorde då bedömningen att professorns agerande utgjorde ett psykosocialt problem på avdelningen. Dessutom hindrade besöken de tidigare kollegornas arbete och tog tid från det arbete som professorn själv borde ha ägnat sig åt.
Läs mer: Professor förbjöds tala med kollegor
Därför förbjöds professorn hösten 2014 att diskutera omplaceringsbeslutet med andra än sina chefer – avdelningens prefekt och fakultetens dekan.
Sommaren 2016 anmälde organisationen Academic Rights Watch Lunds universitets agerande till Justitieombudsmannen JO. Enligt anmälan hade Universitetet begränsat professorns yttrandefrihet i strid med grundlagen.
I sitt beslut riktar JO nu viss kritik mot Universitetets agerande. JO påpekar att en offentlig arbetsgivare noga måste överväga formuleringar som "kan uppfattas som att de syftar till att begränsa den anställdes rätt att utnyttja sin grundlagsskyddade yttrandefrihet".
Syftet med förbudet att diskutera omplaceringsbeslutet var enligt Universitetet aldrig att hindra professorn att uttala sig i medier. Efter det att ärendet anmälts till JO har de ansvariga cheferna varit i kontakt med professorn för att förtydliga vad som gäller.
JO finner ingen anledning att ifrågasätta Universitetets uppgift om att syftet aldrig var att begränsa professorns yttrandefrihet. Enligt JO kunde direktivet till professorn samt ett senare mejl dock tolkas så, vilket JO kritiserar i sitt beslut.
Gå till toppen