Malmö

Apotek tvingas hålla stängt – unikt fall i Malmö

Läkemedelsverket har stängt ett apotek i Malmö på grund av brister i apotekets kvalitetssystem. Det är tredje gången på nio år som Läkemedelsverket stänger ett apotek i Sverige.

– Sammanfattningsvis kan man säga att de inte har ett kvalitetssystem som krävs för att bedriva verksamhet med en säker läkemedelshantering, säger Annika Babra enhetschef på Läkemedelsverket.
Läkemedelsverket inspekterade det aktuella apoteket redan 2011 när det var nyöppnat. Då upptäcktes brister i kvalitetssystemet. När Läkemedelsverket återigen kom på besök 1,5 år senare fanns bristerna kvar.
När systemet inte var godkänt ens vid tredje inspektionen för två veckor sedan stängdes apoteket.
– Den bedömningen vi gjorde när vi kom dit nu var att de behövde ta fram och skicka in vissa saker, också med anledning av att man tidigare har sagt att man har åtgärdat bristerna fast man inte har det, säger Annika Babra.
Att Läkemedelsverket fattar beslut om att stänga apotek eller återkalla deras tillstånd är väldigt ovanligt.
– Vid har fattat beslut av den här karaktären vid två tidigare tillfällen sedan omregleringen 2009.
Exakt hur bristerna ser ut är sekretessbelagt. Enligt anställda på apoteket handlar det om dokumentation av rutiner.
Senast den 2 april ska de ha åtgärdat bristerna och skickat in alla begärda handlingar till Läkemedelsverket. Annars kan tillståndet att sälja läkemedel återkallas helt. Apoteket hoppas ha skickat in materialet i början av nästa vecka.
Gå till toppen