Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Att bygga ut E6/E20 är avgörande för svensk tillväxt och konkurrenskraft.”

Dagens trafikproblem gör att tunga lastbilar väljer mindre vägar istället för att ta motorväg. Det gagnar varken miljön eller säkerheten, skriver Stefan Espersson och Liane Ask, Sveriges Åkeriföretag Syd.

Trafikverkets prognos visar på en ökning av godstransporterna i Skåne med 156 procent till 2030, skriver artikelförfattarna.Bild: Sven-Erik Svensson
Trafikverket anser att tre körfält i vardera riktningen Vellinge–Helsingborg kan bli verklighet först ungefär år 2040. Det framgår av den slutrapport verket släppte nyligen kring vilka åtgärder som behövs på E6/E20 genom Skåne.
Men en utbyggnad till sex körfält på E6/E20 behövs mycket tidigare än så.
Förbättring av på- och avfarter, anpassade hastigheter vid olika tider på dygnet och ökad polisiär trafikövervakning som Trafikverket föreslår är visserligen också viktigt. Men det är inte tillräckligt.
Tunga lastbilar rullar på E6/E20 för svensk industri och handel. Så gott som varje dag sker det tillbud och olyckor, ofta med avstängning av körfält som följd.
Flödet av varor och material bygger på principen just in time, att allt kommer fram i rätt tid. Står trafiken stilla uppstår kostsamma och negativa konsekvenser inte bara för dem som ska ha varorna, utan också för hamnar, kombiterminaler och e-handeln.
För varje tung lastbil som står stilla är självkostnaden, åkeriföretagens kostnad för sådant som löner och drift, cirka 10 kr i minuten.De kostnader som drabbar samhället är svårare att mäta men väsentligt högre. Tänk operationer som måste ställas in därför att utrustning inte kommit fram i tid.
Förvisso finns det forskning som visar att trafiken ökar när vägar byggs ut. Men dagens trafikproblem gör att tunga lastbilar väljer mindre vägar istället för att ta motorväg. Det mindre vägnätet med vägkorsningar i samma plan och oskyddade trafikanter avlastar alltså motorvägen. Men det gagnar varken miljön eller säkerheten.
Cirka 90 procent av alla godstransporter i Sverige är kortare än 30 mil. Järnvägen transporterar oftast godset på sträckor som är längre. Möjligheten att överföra godstrafik från väg till järnväg är därför liten.
Som det svenska järnvägssystemet ser ut idag är det inte ekonomiskt försvarbart att låta godset färdas med tåg kortare sträckor. Och ytterst är det de som beställer godstransporterna som avgör hur godset ska färdas.
Trafikverkets egen prognos visar på en ökning av godstransporterna i Skåne med 156 procent till 2030.
Motorvägen E6/E20 är yrkesförares arbetsplats och arbetsmiljö. Det svenska samhället skulle inte acceptera en så stressig och riskfylld miljö någon annanstans.
Att vi är för att E6/E20 byggs ut med fler filer betyder inte att vi är emot satsningar på järnväg. Självfallet är det viktigt att bygga ut även järnvägen så att människor på ett bekvämt sätt kan tågpendla genom Skåne.
Med en växande befolkning och ett allt större behov av transporter är det avgörande för svensk tillväxt och konkurrenskraft att E6/E20 byggs ut.

Stefan Espersson

Liane Ask

Stefan Espersson är ordförande för Sveriges Åkeriföretag Syd.
Liane Ask är regionchef för Sveriges Åkeriföretag Syd.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Läs alla artiklar om: E6
Gå till toppen