Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: Sydvatten har betalat alldeles för mycket för bortfall av vattenkraft

Bolmentunneln. Här rinner dricksvattnet från sjön i Småland ner mot kranarna i sydvästra Skåne.Bild: Sven-Erik Svensson
I förra söndagens tidning kunde vi läsa om de dyra "studieresor" som ledningen för Sydvatten gjort under senare år. Man har bott på lyxiga hotell i Sydeuropa. ”Att göra affärer samtidigt som havsbrisen smeker ditt ansikte är ett privilegium” framhålls i reklamen för den anläggning i Alicante, som ett antal toppchefer och politiker kopplade till Sydvatten bodde på i augusti förra året. De höga kostnaderna för Sydvattens ”studieresor” är uppseendeväckande, men det finns också anmärkningsvärda brister i Sydvattens sätt att ”göra affärer”, något som också i slutändan drabbar Skånes vattenkunder.
Läs mer: Alkohol från lunch till midnatt när Malmös kommunbolag gör utlandsresor
En gammal surdeg har gällt ersättningen för det bortfall av elproduktion, som uppkommer, när vatten avleds från Bolmen för att bli till dricksvatten i Skåne. Vid avledning kommer mindre vatten till kraftverken i Bolmån och i Lagan. Det har hela tiden varit klart att Sydvatten ska ge skälig ersättning för detta elbortfall. Frågan om hur mycket man ska betala har varit ett trätoämne under många år. Under tiden har dock Sydvatten betalat omotiverat stora summor i förskott.
Läs mer: Alicanteresa med vingårdsbesök kostade halv miljon – toppolitikers fru följde med
Strax före jul förra året beslöt Mark- och miljööverdomstolen att Sydvatten ska betala sammanlagt 250 miljoner kronor för elbortfallet från 2008 och för all framtid. Detta uppfattades som en framgång av Sydvatten, eftersom lägre instans, Mark- och miljödomstolen, sommaren 2016 kommit fram till en nästan dubbelt så stor ersättning. Personligen är jag inte lika nöjd med slutbeloppet.
Genom åren har jag haft anledning att granska kalkyler gällande en rad olika infrastrukturprojekt, även kopplat till vattenavledningen från Bolmen. Det finns flera punkter, där bedömningarna i domarna kan ifrågasättas och där Sydvatten borde ha kommit med mera kraftfulla invändningar, men en punkt sticker ut. Det gäller förskotten till kraftverksägarna som Sydvatten betalat under tidigare år. För perioden fram till och med 2007 betalade man totalt ca 280 miljoner kronor, samtidigt som det sammanlagda elbortfallet under perioden bara uppskattats till ca 140 GWh (140 miljoner kWh). Sydvatten har uppfattat merparten av ersättningen som betalning för framtida elbortfall, men genom att man vecklat in sig i skiljeklausuler har förskotten frusit inne, eller kanske ”läckt ut” är ett bättre bildspråk i detta fall.
När domstolen bestämde slutbeloppet till 250 miljoner kronor i december 2017 drogs ett streck vid 2007. En rimlig beräkning av värdet av förlorad el för kraftverksägarna fram till och med 2007 visar att detta dock knappast kan ha uppgått till mer än till 50 miljoner kr av de 280 miljoner man redan betalt. Detta innebär att 230 miljoner av förskotten gått förlorade för Sydvatten och i slutändan för dess kunder. Egentligen borde alltså Sydvatten inte betala något alls eller i varje fall mycket lite vid den slutgiltiga uppgörelsen.
Nu ligger de stora förskotten och lösningarna med skiljeklausuler ett antal år tillbaka i tiden, men det är ändå tydligt att Sydvatten inte agerat särskilt effektivt och kraftfullt för att bevaka kundernas intressen i samband med de senaste domstolsprocesserna. Det är uppenbarligen inte bara i samband med resor och representation som det finns brister vad gäller Sydvattens hushållning med kundernas pengar.

Stefan Yard

Stefan Yard är professor emeritus i företagsekonomi. Han har varit verksam vid Ekonomihögskolan i Lund och arbetat med kalkylfrågor kopplade till teknisk infrastruktur.

Svar:

Då frågan om ersättning för kraftförluster till kraftverksägarna i Lagansystemet alltjämt är föremål för domstolsförfarande avser vi inte att kommentera de uppgifter som insändarskribenten redovisar. I ett principiellt avseende vill vi dock göra ett förtydligande. Det är inget anmärkningsvärt att Mark- och miljödomstolen fastställer ersättning för den skada som kraftverksägarna åsamkas utan det följer praxis i den här typen av tillståndsförfaranden. Oavsett vad man kan tycka om de domar som dömts ut i målet av Mark- och miljödomstolen respektive Mark- och miljööverdomstolen så är det domstolsutslag som vi har att respektera och rätta oss efter. Sydvatten har använt sig av rätten att överklaga och för närvarande ligger ärendet hos Högsta domstolen för ställningstagande om prövningstillstånd.
När det gäller bolagets utlandsresor sker de med tydligt syfte och vi reser förhållandevis sällan utomlands. De senaste fem åren har det förekommit i genomsnitt tre utlandsresor om året. Majoriteten av dessa är enstaka medarbetare som deltar i branschkonferenser eller sammanhang som har med verksamhetens utveckling att göra. Ungefär en gång per mandatperiod arrangeras en resa för hela styrelsen. Syftet med studieresorna är att styrelsen ska få ökade insikter om hur det går att lösa de utmaningar Sydvatten står inför och kunna ta bra beslut om framtida investeringar. Vårt uppdrag är att lösa vattenbehovet i ett område där befolkningen växer, samtidigt som risken för vattenbrist ökar. En anledning till våra resor är därför att titta på hur andra löst liknande utmaningar.
Resan till Alicante har gett styrelsen mycket viktig kunskap om hur problem med vattenbrist och torka kan hanteras, en kunskap som vi också kan ha nytta av här hemma. I Sydvattens styrelse är de 16 delägarkommunerna representerade med 27 personer, en viktig princip är att alla ges möjlighet att bidra och vara delaktiga i bolagets verksamhet och utveckling. Styrelsens deltagande i resor, kurser och konferenser blir då en naturlig del för att styrelsen ska kunna fullgöra detta uppdrag.

Marie Nordkvist Persson

Kommunikationschef Sydvatten
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen