Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Burlöv

Nu rivs Åkarpshus för att ge plats åt järnvägen

Bräda för bräda, dörr för dörr. Nu monteras villa Ekbo ned som det första av de Åkarpshus som ska ge plats åt järnvägens nya spår. Inom en vecka är huset jämnat med marken. I vår faller Stinsens hus några hundra meter bort.

"Ungefär här, vid trappan, kommer de tillfälliga spåren att gå" berättar Petter Holmqvist som är Trafikverkets projektkoordinator för allt som ska byggas och rivas längs sträckan.Bild: Maria Sehlin
Villa Ekbo, den vita villan på Alnarpsvägen 46, uppfördes 1924 och ligger strax söder om järnvägsbommen i den gamla delen av Åkarp. Det är den första villan som rivs längs södra stambanan för att ge plats åt de nya bredare järnvägsspåren. Två spår ska bli fyra och genom Åkarp ska de dessutom försänkas sex meter ner, delvis i en tunnel. Men vita villan rivs inte för att ge plats åt den bredare spårkorridoren, i stället är det de tillfälliga spåren som ska dras här. Under två år ska tågtrafiken dundra tvärs över tomten, 450 tåg om dygnet, med start år 2020.
– Det är ett fint hus men det hade inte gått att spara det, spåren kommer att gå ungefär där entrétrappan är i dag, säger Petter Holmqvist som är projektkoordinator på Trafikverket för sträckan Lund-Arlöv.
Redan i dag går tågen nära huset. Mellan ytterdörr och spår är det blott drygt 15 meter som består av en smal grusväg och Alnarpsbäcken. Det bullrar rejält när tågen susar förbi.
Det gapar tomt i fönsterhål och gamla tapeter blir åter synliga. "Fönstret tog jag ut försiktigt med hjälp av tigersåg för att få ut det helt" berättar Daniel Karlsson för Petter Holmqvist.Bild: Maria Sehlin
Inne i huset arbetar sedan några dagar rivningsarbetare med att demontera huset invändigt. Allt ska sorteras. Iförda bygghjälmar och ansiktsmasker bryter Daniel Karlsson och Kristian Magnusson omsorgsfullt loss olika delar. Flera fönsterhål och dörrposter gapar tomma. Spegeldörrar och vackra fönster står staplade i vardagsrummet och ytterdörren ligger på tvärs i köket.
– En kulturinventering har gjorts och det som anses värt att sparas går till återbruk, säger Petter Holmqvist.
"Det är ett kul rivningsuppdrag eftersom vi vet vad som ska sparas. Det här trappräcket och innerdörrarna har vi sorterat ut för att de ska till en återbruksbutik" säger Daniel Karlsson från rivningsfirman Trellegräv.Bild: Maria Sehlin
Övrigt sorteras för att gå till återvinning: Trä samlas i ett rum, isolering hamnar i en garderob, elsladdar slängs på ett ställe och så vidare – allt för att det ska hamna i rätt container.
– Det är detta som tar tid, sen går det snabbt att riva själva byggnaden med grävmaskin, säger Petter Holmqvist.
Till nästa helg antas huset vara jämnat med marken.
Utvalda fönster, dörrar och dörrfoder samlas i vardagsrummet för att gå vidare till återbruk och få nytt liv i annat hus.Bild: Maria Sehlin
Det finns de som anser att hela villa Ekbo borde sparats. Huset var rivningshotat på 1980-talet, då för att man ville bredda vägen, men efter protester räddades det den gången. Nu är tiden för villa Ekbo ute.
– Sorgligt. Huset är en del av byns historia, jag önskar att man hade sparat det och flyttat det lite längre in på tomten, säger Arianna Benigno som är länsombud i Byggnadsvårdsföreningen och bor i Åkarp.
Petter Holmqvist har arbetat i projektet "Lund-Arlöv, fyra spår" i två år och räknar med att det blir ytterligare fem år innan allt är färdigt. "Det är sällan vi tar ner hus, vi vill påverka så lite som möjligt, men när man bygger i stadsmiljö så blir det ofta så. Det som är komplicerat är att bygga vid en av Sveriges mest trafikerade spår då tågen ska gå som vanligt under hela tiden" säger han.Bild: Maria Sehlin
Även Burlövs kultursekreterare Tina Westergren ser ett kulturvärde i huset:
– Det är en av de stora villorna från 1900-talets första hälft som karaktäriserar Åkarp. Den är typisk för sin tid och bidrar till förståelse för byns framväxt. Dessutom bär huset på flera spännande historier och har varit kommunägt kollektiv. I dag skulle jag absolut föreslå att Villa Ekbo togs upp om en ny bevarandeplan gjordes, säger Tina Westergren.
De tillfälliga spåren (röda) kommer att gå öster om befintlig järnväg. Tågen kommer genom en ny tunnel under motorvägen, längs innersta delen av Sockervägen, tvärs över dammen som delvis fylls igen, öster om gamla stationsbyggnaden, på Stationsvägen som stängs och får ny ersättningsväg på andra sidan ån. Bommarna på Alnarpsvägen stängs i april-maj när den nya, och enda, överfarten på Gränsvägen öppnar.
När de tillfälliga spåren plockats bort, och den moderniserade södra stambanan är igång 2024, blir det en grönyta på platsen. I höjd med grusvägen blir en stödmur mot den nedsänkta järnvägen.
– Åkarp är den stora vinnaren av spåromläggningen. Nu är det bullrigt och svårt att komma över järnvägen. Även om det är jobbigt under byggtiden så blir det bra sedan med nedsänkta spår, bullerplank och flera överfarter över spåren, säger Petter Holmqvist.
Ytterdörren är borta, liksom alla innerdörrar som är nedmonterade för att gå till återbruk. När allt sorterats rivs hela byggnaden.Bild: Maria Sehlin
Nästa Åkarpshus att rivas är kiosken vid stationen, sedan lutar det åt att det q-märkta Stinsens hus faller. Trots många protester och namninsamlingar för husets bevarande. Men kanske räddas det i sista stund. När rivningslov häromdagen skulle beviljas av Burlövs kommun beslutade en oenig nämnd att istället att utreda möjligheterna för att återuppbygga huset igen. Det ska nu utredas av Trafikverket.
Här kan du läsa mer om hur det blir i Åkarp.
Läs mer: Hon vill rädda stinsens hus i Åkarp undan spåren
Läs mer: Så påverkas du – Det här händer under byggtiden i Hjärup, Åkarp och Arlöv
Stinsens hus kan bli nästa Åkarpsvilla som rivs. Men Burlövs kommun har ännu inte gett rivningslov utan begär nu att Trafikverket i stället utreder om det går att plocka ned och flytta det q-märkta huset till annan plats på Stationsvägen.Bild: Maria Sehlin
Även vid Burlövs station pågår rivning, här för att ge plats åt en gång- och cykeltunneln under den nya stationen.Bild: Martina Glimberg
Fakta

Dessa hus rivs i Burlöv, Åkarp och Hjärup

Villa Ekbo, Åkarp ska ge plats för tillfälliga spår.

Jimmys bokbinderi, rivs på grund av ombyggnaden av Burlöv station.

Stinshuset, Åkarp. I sista minuten har det kommit krav från politiskt håll i Burlöv att utreda om huset kan sparas och återuppbyggas i närheten, ska utredas nu.

Kiosken vid stationen, Åkarp.

Några garage vid Sockervägen, Åkarp.

Gamla servicebutiken vid stationen, Hjärup.

Äldre villa på Banvallsvägen, strax norr gamla stationshuset, Hjärup.

Gå till toppen