Burlöv

Burlöv satsar miljoner på att rusta upp eftersatt skolgård

Under året satsar Burlövs kommun tre miljoner på att rusta upp de eftersatta utemiljöerna vid Dalslund i Åkarp – och att anlägga en ny spontanidrottsplats.

Arbetet med att se över lek- och utemiljöer påbörjades förra året. Då prioriterades framförallt olika säkerhetsåtgärder, som att sätta stängsel runt skolgården. Man anlade också en ny lekruta för de mindre barnen.
För 2018 finns ytterligare 1,5 miljoner avsatta för upprustningen. För att inte störa verksamheten för mycket under terminen är merparten av arbetet förlagt till sommaren. Men utbildningschef Anders Öhlin menar att man redan under våren försöker hitta lösningar för att förbättra miljöerna.
– Vi är helt överens med elever och föräldrar om att den nuvarande lekmiljön är för fattig och behöver utvecklas. Vi ska hitta en ny placering för fotbollsmål – och titta på andra alternativ för att förbättra lekmiljön för de yngsta barnen, säger han.
– Dalslunds skolgård är stor och att omforma den helt och hållet som vi önskar är en betydande kostnad. Och vi kan inte bara stänga av hela området ett halvår. Barnen måste ha tillgång till den, säger utbildningschef Anders Öhlin.
Han räknar med att arbetet totalt sett kommer att kosta någonstans runt fem, sex miljoner.
– Det kommer att ta ytterligare något eller några år innan vi blir klara, beroende på vilka politiska beslut som tas.
I sommar ska det också byggas en ny spontanidrottsplats invid skatebanan, som ligger alldeles intill skolgården. Eleverna kommer att ha tillgång till den både under och efter skoltid. Budgeten är satt till ytterligare 1,5 miljoner.
Gå till toppen