Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Staffanstorp

Hjärupsbor får rätt om detaljplan för bostäder

Turerna har varit flera, men nu ger Mark- och miljööverdomstolen de boende rätt: detaljplanen som möjliggör bostäder på grönområdet vid Klockaregårdsvägen ska rivas upp.

Bengt Falck är en av de boende som nu har fått rätt i Mark- och miljööverdomstolen.Bild: Privat
Det var för nästan två år sedan som miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen, som skulle möjliggöra för bostadsbyggande på grönområdet mellan Klockaregårdsvägen och Blomstergården i Hjärup.
Efter att länsstyrelsen bestämt sig för att inte ta upp ärendet överklagades nämndens beslut av flera boende i området till mark- och miljödomstolen. Skälen som Hjärupsborna har angett är bland annat att man bör värna om naturvärdena i området, att träden tar hand om regnvattnet och därför inte bör huggas ner, samt att detaljplanen inte överensstämmer med översiktsplanen.
I mark- och miljödomstolen avslogs de boendes överklagan.
Men nu får de alltså rätt i högsta instans. Mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till att detaljplanen inte är förenlig med kommunens översiktsplan, och därför skulle beslut ha fattats av kommunfullmäktige och inte av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. På grund av det ska detaljplanen upphävas, menar domstolen, som inte tar ställning till de boendes övriga invändningar mot detaljplanen.
Eric Tabich (M) är ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. På en lite dålig telefonlinje från Indien säger han att domen gjorde honom förvånad.
– Domstolen har gjort en annan, vidare tolkning av översiktsplanens syfte.
Vad som nu kommer att hända är för tidigt att säga, menar han. Men säger att det troligaste är att hela processen får göras om en gång till, med den skillnaden att den denna gång även kommer att komma upp i kommunfullmäktige. Att det blir bostäder i slutändan är han dock övertygad om.
– Detta kommer bara att förlänga tiden.
Men ska ni inte ta hänsyn till önskemålen hos dem som bor i området?
– Vi politiker måste ju tänka samhällsekonomiskt. Oavsett var vi bygger är det alltid någon som inte vill att det ska byggas där.
Bengt Falck är en av de boende som nu har fått rätt.
– Det är klart, det känns bra, säger han om domstolens beslut.
– Om vi kan få ha kvar detta som grönområde så är vi glada.
Som han ser det finns det flera andra områden i Hjärup där kommunen kan bygga bostäder istället.
– Kommunen kör en helt kommersiell synpunkt och struntar i vad vi häromkring önskar ha kvar. Det behövs ingen bebyggelse här.
Gå till toppen