Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Lågstadieskola får kritik av Skolinspektionen

En lågstadieskola i Lund har inte tillräckligt noga utrett en elevs behov av särskilt stöd. Oacceptabelt att dokument försvunnit, slår Skolinspektionen fast.

Som en följd av bristande stöd i skolan har eleven, som nu går i tredje klass, inte lärt sig räkna, skriva eller läsa som sina klasskamrater, enligt anmälan till Skolinspektionen. Skolan bekräftar att eleven i år bara kommer att uppnå kunskapsmålen i bild, musik och idrott.
Efter det att problemen blev uppenbara har eleven fått diagnosen dyslexi. Enligt anmälaren, en av elevens föräldrar, har eleven därefter fått viss men inte tillräcklig hjälp.
I sitt svar skriver skolan att skolan fick kännedom om elevens behov av stöd redan när eleven gick i förskoleklass. Eftersom personalen bytts ut sedan dess har skolan inte kunnat hitta den utredning som gjordes 2014. Utredningen ledde dock till ett antal extra anpassningar för eleven.
Efter det har det gjorts ytterligare tre pedagogiska utredningar och ett antal åtgärder har vidtagits, skriver skolan vidare. Föräldern som vänt sig till Skolinspektionen menar dock att åtgärderna i praktiken inte har genomförts.
Skolinspektionen har kommit fram till att lagens krav på extra anpassningar för eleven har uppfyllts av skolan. Dock finner Skolinspektionen ett antal brister i utredningarna som skolan har gjort samt åtgärdsprogrammen som skolan tagit fram.
Det allvarligaste är enligt Skolinspektionen att utredningen från 2014 saknas. "Det är oacceptabelt att centrala dokument avseende elevers skolsituation ska vara beroende av vilken personal som arbetar, eller inte längre arbetar, på skolan", skriver Skolinspektionen i sitt beslut.
Eftersom dokumenten saknas ifrågasätter Skolinspektionen om det överhuvudtaget genomfördes någon utredning 2014. I alla tre utredningar som genomförts sedan dess finner Skolinspektionen brister av varierande grad.
Skolinspektionen kräver nu att skolans rektor skyndsamt utreder elevens behov av särskilt stöd och ser till att ett nytt åtgärdsprogram tas fram senast den 6 maj.
Gå till toppen