Åsikter

Läsartext: Vi behöver mindre kolkraft och billigare solenergi

Solpanelerna måste bli billigare, skriver Felix Gustafsson.Bild: Mats Roslund
År 2015 samlades världens länder och satte det så kallade tvågradersmålet som innebär att jordens medeltemperatur inte ska stiga med mer än två grader. Enligt en ny studie från University of Washington så är det bara en 5-procentig chans att alla världens länder kommer kunna begränsa sig till detta mål.
Den största anledningen till att temperaturen ökar är att vi släpper ut väldigt mycket koldioxid i luften. Om vi ska lösa problemet så måste vi dra ner på alla avgaser som släpps ut i atmosfären. För att kunna dra ner på avgaserna så måste vi framförallt sluta använda så mycket kolkraft för att när man genererar kraft via kol så släpps det ut väldigt mycket koldioxid i luften. Kina använder väldigt mycket kolkraft och år 2015 så släppte Kina ut mer än 10,6 miljoner ton koldioxid i luften. Kina är dock världens största land när det gäller befolkning så det är inte så konstigt att de släpper ut mest koldioxid. Kina försöker dra ner på detta men det går inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå tvågradersmålet. Även USA använder mycket kolkraft och detta måste dras ned.
Samhället måste börja använda mer miljövänliga alternativ som till exempel solpaneler och vattenkraft. Nackdelarna med solpaneler är att det är väldigt dyrt och därför behöver paneler som är billigare utvecklas. Nackdelen med vattenkraft är att man behöver ha ett vattendrag som genererar kraft. Jag tycker dock att det är värt att forska inom detta område för att annars kommer inte våra barnbarnsbarn kunna leva på denna planeten på samma sätt som vi gör idag.
Alla världens ledare måste samlas och ta itu med problemet, så att det inte växer sig större än vad det redan är. Jag tycker även att strängare lagar bör införas när det gäller extra miljöskadlig energi, som till exempel kolkraft.

Felix Gustafsson

Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen