Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Behovet av att bygga ut E6 har blivit en symbolfråga.”

Det finns de som av politiska skäl hävdar att utbyggda och nya vägar i sig ger mer trafik och bortser från att det måste finnas ett behov av att använda dem, skriver Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren.

Regeringen bör satsa på E 6 för att regionen och arbetsmarknaden växer, skriver Per Tryding.Bild: Sydsvenskans arkiv
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Det förekommer två argument mot en utbyggnad av E 6. Det ena är att en utbyggnad i sig gör att trafiken ökar. Om det inte byggs fler filer väljer människor däremot något annat sätt att ta sig fram, eller att inte resa alls. Det andra argumentet är att nya filer fylls upp efter ett tag. Trängseln kommer snabbt tillbaka och därmed är utbyggnaden meningslös.
Båda argumenten är vilseledande. Grundproblemet med det första är att det utgår från att enbart tillgång, i det här fallet en utbyggd väg, gör att fler vill använda den. Att som Mats Améen, senior trafikkonsult på Trivector, hävda att breddande av de vägar som redan finns och nya vägar i storstadsregioner leder till ökad trafik, stämmer inte (Aktuella frågor 14/2). Trafik växer istället genom ett samspel mellan att fler behöver resa i regionen och att en utbyggnad av infrastruktur ger möjlighet till detta.
När det gäller trängsel måste man tänka på hur många som kan använda en väg. Fler filer gör att fler kan resa, även om kön för enskilda bilar är lika omfattande som på en smal väg. En jämförelse: Ett stort sjukhus kan behandla fler patienter än ett litet även om väntetiden för enskilda patienter är lika lång i båda fallen. Av samma anledning är det inte meningslöst att bygga fler filer om målet är att fler ska kunna resa.
Inom forskningen används begreppet inducerad trafik. Uttrycket har lite olika betydelser men betyder ungefär framkallad trafik. Många studier undersöker hur mycket trafik det är på en viss sträcka under en viss tidsperiod och vilken sorts trafik det rör sig om. Men de glömmer att trafikens omfattning handlar om samspelet mellan människors behov av att resa och de praktiska möjligheter som finns att göra det.
Det finns de som av politiska skäl hävdar att utbyggda och nya vägar i sig ger mer trafik och bortser från att det måste finnas ett behov av att använda dem. Men det är också, möjligen medvetet, att blunda för att trafik utvecklas genom ett samspel mellan tillgång och behov.
När det gäller E 6 har Trafikverket beställt en analys av inducerad trafik, alltså om en utbyggnad i sig skulle medföra mer trafik. Den konsultrapport som gjorts kommer inte mycket längre än till att diskutera vad inducerad trafik egentligen är. Rapportens slutsats är att det inte finns någon forskning som kan fungera som underlag när det gäller de konkreta förslag som nu diskuteras för E 6, alltså fler körfält på vissa sträckor.
Det viktigaste när det gäller en utbyggnad av E 6 är att fundera över hur trafiksituationen ser ut i Skåne. Klart är att trafiken har ökat betydligt. Det beror i första hand på att både befolkningen och godstrafiken har ökat dramatiskt de senaste åren. Trafikverkets prognoser pekar dessutom på att det är en utveckling som fortsätter. Skåne och Halland är de enda regioner i Sverige som förväntas ha kraftig tillväxt på båda områdena.
Det gods som färdas genom Skåne kan ofta inte göra det på tåg. Det ska fördelas eller transporteras på sträckor där järnväg inte finns eller inte fungerar idag.
Ökningen av personresor beror på att sysselsättningen börjat ta fart i Skåne. Tack vare ett samspel mellan bilpendling, pendeltåg och nya jobb är arbetsmarknaden bättre och större än någonsin.
Skåne behöver ett trafiksystem som erbjuder resor för olika sorters behov och situationer.
Regeringen bör satsa på E 6 för att regionen och arbetsmarknaden växer. Det behövs också mer järnvägstrafik och investeringar så att pendlare vågar lita på tågen. Järnvägen måste byggas ut så att människor väljer den för att tågen går i tid och är enkla att använda.
Behovet av att bygga ut E 6 har blivit en symbolfråga. Det viktiga är att det finns ett trafiksystem som tillgodoser många olika behov och som kan anpassas i takt med att regionens befolkning och arbetsmarknad växer.

Per Tryding

Per Tryding är vice vd för Sydsvenska handelskammaren.
Gå till toppen