Annons

Annons

Annons

opinionE6

Aktuella frågor
”Om vi får bestämma kommer bilen främst att användas för att ta sig till närmaste tätort.”

Per Tryding ondgör sig över att debatten om E 6 har politiserats. Men hur människor kan ta sig från en plats till en annan hänger ihop med politiska prioriteringar. Det skriver Märta Stenevi, Marcus Friberg och Emma Berginger, miljöpartistiska kommunalråd i Malmö, Helsingborg respektive Lund.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I städerna där det finns bättre alternativ är det nu dags att bilen makar på sig, skriver artikelförfattarna.

Bild: Mats Roslund

Annons

Varje dag reser mer än var fjärde förvärvsarbetande skåning från sin hemkommun för att pendla till jobbet i Malmö, Lund eller Helsingborg. Alla tre städerna är framgångsrika jobbskapare och det är glädjande att så många väljer att arbeta i dem. Vi är därför också överens med Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren, när han understryker behovet av bra transporter (Aktuella frågor 27/2).

Men för att skapa ett modernt, klimatsmart transportsystem som gynnar både stad och land behövs satsningar på mer och bättre kollektivtrafik istället för en utbyggnad av E 6.

Annons

Per Tryding ondgör sig över att debatten om E 6 har politiserats. Men hur människor kan ta sig från en plats till en annan hänger ihop med politiska prioriteringar. Investeringar påverkar klimatet, hur städer byggs och hur människor lever sina liv.

Annons

Konsekvenserna av att bygga ut E 6 så som bland andra Sydsvenska handelskammaren och Moderaterna föreslår är problematiska på flera sätt.

* Städerna skulle få sämre luft, mer buller och ökade utsläpp. Buller och dålig luft är allvarliga folkhälsoproblem som leder till att tusentals människor i Sverige dör i förtid. Det är inte rimligt att de som bor i våra städer ska betala med sin hälsa för att det ska vara lättare att ta sig till jobbet för människor som bor i andra delar av Skåne.

* Bilar står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. För att de klimatmål som sattes upp i Parisavtalet ska uppnås räcker det inte med att förändra bränslet i bilarna. Enligt Trafikverkets klimatscenario behöver också antalet resor som görs med bil minska med 10–20 procent för att Sverige ska kunna ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och nollutsläpp till 2050.

* En utbyggnad av E6 skulle innebära en väsentligt försämrad trafiksituation i våra städer. Malmö, Lund och Helsingborg skulle få långa köer både vid infarterna och inne i städerna. Många av infarterna är redan idag hårt belastade och utan att riva bostäder eller gräva upp parker går det inte att ytterligare bygga ut vägarna inne i våra städer. Enda sättet att frigöra utrymme för dem som måste ta bilen är att få fler att välja buss och tåg istället för bil.

* Mer plats för bilar innebär mindre plats åt annat. Malmö, Lund och Helsingborg är omgivna av norra Europas bästa åkermark. När åkermarken väl bebyggs är den förlorad för alltid. Vi som är beslutsfattare i de tre städerna måste därför vara oerhört varsamma med hur åkermarken används. Den statliga utredningen Kollektivtrafik med människan i centrum visar att bilen är det transportmedel som tar mest utrymme i anspråk. Till exempel kan bara 2 000 bilister ta sig fram på en 3,5 meter bred körbana, medan motsvarande siffra för trafikanter som reser med buss är 9 000 och 14 000 om de cyklar.

Annons

Annons

Med en utbyggd E 6 måste mer av stadens utrymme användas till bilvägar och parkeringsplatser. Det är plats som Miljöpartiet istället vill använda till bostäder, skolor, förskolor, cykelbanor, lekplatser och grönytor.

Vi vet att även bilar behövs i framtiden, men då främst som ett sätt att transportera sig till och från de delar av landsbygden som inte kan nås av kollektivtrafik. I städerna där det finns bättre alternativ är det nu dags att bilen makar på sig.

Istället för att bygga ut E 6 vill vi i Miljöpartiet prioritera kollektivtrafiken. Om vi får bestämma kommer bilen främst att användas för att ta sig till närmaste tätort. Sedan kan man ta ett snabbt tåg in till staden och väl där kan man gå, cykla eller åka spårvagn sista biten. Istället för att sitta fast i en bilkö morgon och kväll kan man använda tiden till att arbeta, umgås eller varför inte lyssna på musik?

Vi är glada och stolta över att Malmö, Helsingborg och Lund har arbetsplatser för många skåningar, men våra städer måste vara så mycket mer: Spännande besöksmål, dit man tar sig för att uppleva kultur, mat och nya möten. Bra uppväxtmiljöer för barn och unga. Platser där föräldrar vågar släppa ut sina barn att leka utan att oroa sig för om de blir sjuka av luften. Och unga ska kunna cykla till skolan utan att riskera livet i ett bilkaos.

Endast när Sverige och Skåne satsar på mer kollektivtrafik kan ett modernt och effektivt transportsystem skapas. Endast då kan Malmö, Lund och Helsingborg vara både utvecklande för arbetsplatser, spännande resmål och bra uppväxtmiljöer. Endast då blir hela Skåne en vinnare.

Märta Stenevi

Marcus Friberg

Emma Berginger

Märta Stenevi (MP) är kommunalråd i Malmö.

Marcus Friberg (MP) är kommunalråd i Helsingborg.

Emma Berginger (MP) är kommunalråd i Lund.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan