Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: Sjukvårdskrisen här för att stanna

Ingen är betjänt av att skönmåla skånsk sjukvård, men all kritik vinner på att vara kopplad till verkligheten, svarar Joachim Sandell (S) på Sten Lindholms kritik.Bild: Hussein El-Alawi
Nu är det snart val och då skall vi alla frälsas i demokratins tjänst. Partierna kommer att tävla om vilket som är det främsta sjukvårdspartiet. Sjukvårdskrisen är här för att stanna. Landstingen lägger nämligen sin våta hand över sjukvården med en grotesk byråkrati och okunniga politiker. Om jag skulle utse ett par ”vinnare” i landstingens skandalliga under senare år toppar Nya Karolinska i Stockholm tätt följt av Skånes Universitetssjukhus (Sus).
Sus är ett gigantiskt misslyckande, vilket regionpolitikerna säkert inser men har inga lösningar. Det skruvas och det borras. Det kallas effektiviseringar. Beslutet om Sus i regionfullmäktige 2009/2010 saknade både dokumentation och konsekvensanalys. Skeppet sjunker. De som kan kastar sig i livbåtarna. Nyrekrytering av vårdpersonal är minimal. Bemanningsföretagen göds för dyra pengar. Vem vill arbeta på ett sjukhus i fritt fall?
Sus gick in i 2018 med ett underskott på 629 miljoner. Efter januari 2018 ligger underskottet på 750 miljoner. Björn Eriksson blev Sus-chef i januari 2017 och då var utfallet från 2016 minus 455 miljoner. Han har, som man säger, inte förvaltat sitt pund väl. Han var tidigare under tre år regiondirektör i Jämtland-Härjedalsregionen med ständiga underskott i sitt cv. Inom näringslivet hade han rykt direkt, men i landstingens ofattbara värld, kan en chef gå från det ena toppjobbet till det andra. Sista anhalten kallas avgångsvederlag.
Samtliga sjukhus i Skåne skall nu få egen sjukhuschef. Det är ett bra beslut. Sjukhuschefen kan därför nu koncentrera sig på det egna sjukhuset. Behåll gärna Sus som namn men utse två sjukhuschefer för Lund respektive Malmö. Gör Lund till det ledande specialistsjukhuset i Skåne och Malmö till det ledande akutsjukhuset för en kraftigt växande befolkning i Sydvästskåne. Sus i nuvarande tappning kommer aldrig att fungera med en sjukhuschef splittrad mellan Malmö och Lund. I Lund finns landets främsta forskningskluster. Därför måste en sjukhuschef i Lund koncentrera sig på att bygga upp ett forskningssjukhus i världsklass. Därmed inte sagt att den medicinska forskningen i Malmö skall sättas på undantag. En sådan upplösning av Sus skulle inte vara alltför kostsam och bidra till att krossa gammalt revirpinkande mellan sjukhusen. Hur svårt kan det vara?
Agera innan förlusterna passerar miljarden oavsett om ett eller annat parti mutar in begreppet främsta sjukvårdspartiet. Patienterna, vårdpersonalen och till syvende och sidst skattebetalarna är värda ett bättre öde.

Sten Lindholm

Svar:

Det finns ett par saker jag vill vara väldigt tydlig med. Ingen är betjänt av att skönmåla skånsk sjukvård, men all kritik vinner på att vara kopplad till verkligheten. Vi har stora problem med arbetsmiljön i Region Skåne. Långa väntetider och överbeläggningar på sjukhusen pressar personalen hårt. Det påverkar också patienterna och medborgarna på ett oacceptabelt sätt. Vi har också ett underskott inom sjukvården som gör att vi måste vända på varje krona även om regionen totalt går med ett litet överskott.
Men Sten Lindholm målar med tämligen breda penslar och det är ingen betjänt av heller. Universitetssjukvården leds av förvaltningschef Björn Eriksson. Sedan han började har kostnadsökningstakten minskat, så också sjukskrivningar och behovet av inhyrd personal. Under Björn Erikssons ledning har också administrationen på Sus minskat samtidigt som han har anställt fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. I hela regionen arbetar det nu 2 000 fler inom vården än 2014. Och utan att förminska de problem vi har är det viktigt att se var vi är på väg. Sjukvården i Region Skåne rankades 2013 som sämst i landet. Nu rankas den till en åttondeplats.
För de flesta indikatorer som Socialstyrelsen mäter går skånsk sjukvård, enligt senaste rapporten, åt rätt håll. Men det kostar. Skåne har Sveriges lägsta landstingsskatt och vi betalar mindre för sjukvården än riket i stort.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har föreslagit skattehöjning men inte vunnit en majoritet för det i regionfullmäktige. Och där styr inte Björn Eriksson eller någon annan förvaltningschef utan väljarnas representanter.

Joakim Sandell (S)

Ordförande sjukvårdsnämnd Sus
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen