Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Ta initiativ till nya samtal och åtgärder för att vända den negativa trend som förskolorna är inne i.”

Idag är skillnaderna mellan landets förskolor oacceptabelt stora. Vissa håller en mycket hög kvalitet, medan andra uppvisar omfattande brister. Det skriver åtta förskoleforskare.

År 2000 var andelen anställda i förskolan som helt saknade utbildning för att arbeta med barn 2,7 procent. I år är motsvarande- siffra 28 procent, skriver artikelförfattarna.Bild: Lars Brundin
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Från att tidigare ha varit en internationellt erkänd och välfungerande verksamhet har förutsättningarna för den svenska förskolan påtagligt förändrats. Särskilt bekymmersamt är att andelen utbildad personal har minskat kraftigt, medan sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa ökar.
Larmsignalerna är många från förskolan, två exempel är de vittnesmål som samlats under hashtaggarna #förskoleuppropet och #pressatläge. Aktuell forskning, granskande myndigheter som Skolinspektionen och fackliga organisationer pekar också på betydande brister. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, framhäver i sin nyligen publicerade rapport om skolans rekryteringsutmaningar att lärarbristen är som störst i förskolan.
De senaste tre åren har Skolinspektionen haft i uppdrag av regeringen att granska förskolornas pedagogiska kvalitet, måluppfyllelse, ledning och styrning. I den slutrapport som presenterades för någon vecka sedan konstaterar Skolinspektionen att det finns så stora skillnader mellan förskolorna, att förskolebarn inte längre möter en likvärdig förskola. Vissa förskolor håller en mycket hög kvalitet, medan andra uppvisar stora brister. Barns omsorgs-, lärande- och utvecklingsmiljöer visar oacceptabla kvalitetsskillnader. Skillnaderna finns i alla led, till exempel när det gäller andelen utbildad personal, tillgång till professionell ledning och lokaler.
Vi välkomnar ökade politiska ambitioner för förskolan, som Skolverkets regeringsuppdrag att föreslå en revidering av läroplanen, ett uppdrag som ska redovisas nu under mars månad. Men utan relevant utbildade och friska medarbetare skapas stora påfrestningar för dem som arbetar i förskolan. En nödvändig grundförutsättning för utbildning och undervisning i förskolan är tillgången legitimerade förskollärare och därutöver utbildad och kompetent personal och ledning.
Forskning visar att hög kvalitet finns på förskolor med god tillgång på legitimerade förskollärare. Färre förskollärare leder till ökade sjukskrivningar och att ännu fler lämnar yrket.
År 2000 var andelen anställda i förskolan som helt saknade utbildning för att arbeta med barn 2,7 procent. I år är motsvarande siffra 28 procent. Dessutom fortsätter andelen utbildade förskollärare av det totala antalet anställda att minska, framför allt i storstäder som Malmö och Stockholm, och är nu nere på historiskt låga nivåer, 28 respektive 27 procent.
Vi vill som forskare, lärarutbildare och aktiva i många förskolesammanhang framhålla nödvändigheten av en kraftsamling med fokus på förskolan. Alla barn, oavsett vilken förskola de går på, ska ha tillgång till förskolor av hög kvalitet och likvärdiga möjligheter till lek, omsorg, lärande och undervisning. Det handlar om de yngsta barnens välmående och utveckling.
För att förskolan ska vara likvärdig räcker det inte att Skolverket föreslår förtydligande av dess uppdrag och en allmänt uttalad ambitionshöjning, nu krävs kraftfulla och långsiktiga åtgärder och nytänkande. Det behövs gemensamma insatser från myndigheter, huvudmän (kommunala och enskilda), personalorganisationer, forskning och intresseorganisationer.
Det är hög tid att utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) tar initiativ till nya samtal och åtgärder för att vända den negativa trend som förskolorna i Sverige, barnens första skola, är inne i.
Christian Eidevald
docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet
Ingegerd Tallberg Broman
seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet
Ingrid Engdahl
docent barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet
Sven Persson
professor i pedagogik vid Malmö universitet
Ingrid Pramling Samuelsson
seniorprofessor i pedagogik vid Göteborgs universitet
Sonja Sheridan
professor i pedagogik vid Göteborgs universitet
Ann-Christine Vallberg Roth
professor i pedagogik vid Malmö universitet
Pia Williams
professor i pedagogik vid Göteborgs universitet
Gå till toppen