Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Mats Skogkär: Dags att bli aggressiv.

Religiös samexistens.Bild: Mohammed Ballas
I helgen anordnar Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, en ambitiös konferens om "religionens plats i framtidens Sverige".
I sin inbjudan beskriver SST bakgrunden till konferensen: religionen är på väg tillbaka och blir allt viktigare i allt fler människors liv.
Det är med tanke på den pågående samhällsutvecklingen en högst rimlig bedömning.
Men det stannar inte vid detta. SST anser av allt att döma även att religionen bör ges mer utrymme och att "religionens återkomst" är något gott som ska underlättas.
Det är enligt SST och medarrangörerna, Sveriges interreligiösa råd och Islamiska shiasamfunden i Sverige, av olika skäl nödvändigt att "vi" – ett "vi" som SST tydligen ser sig som en del av – förhandlar fram "ett nytt inkluderande samhällskontrakt".
Inte nog med det, en huvuduppgift bedöms vara att "mejsla fram ett kompletterande religiöst språk till det sekulära sättet att tala om demokrati, globalism, pluralism och mänskliga rättigheter".
Som framskymtar i föregående citat identifieras också en huvudmotståndare, "den moderna sekularismen" – eller som den också kallas av SST: "aggressiv sekularism". En talande formulering.
Denna statliga myndighet har uppenbarligen inga betänkligheter när det gäller att stödja och legitimera reaktionära, religiösa krafter som anser att varje aspekt av livet ska inordnas under trons diktat.
Att det bakom det vackra talet om ett nytt samhällskontrakt döljer sig religiösa krav och förväntningar på särbehandling av olika slag, finns det nog ingen anledning att betvivla.
Det är av allt att döma dags för alla som värnar om en sekulär stat och sekulära myndigheter, om en religionsfrihet som inte bara omfattar rätten till religion utan även rätten till frihet från religion, att vässa pennorna och höja rösten.
Eller med SST:s sätt att se på saken: att bli aggressiva.
Gå till toppen