Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Debattinlägg: ”Låt bostadsrättsföreningar friköpa marken på samma villkor som villaägare.”

Bostadsrättsföreningar som vill köpa loss tomten av Malmö stad när markhyrorna nu höjs får betala dubbelt så mycket som villaägare. Det är orättvist, skriver Claes Caroli och Michael Carlsson, HSB, och föreslår ett "friköpsfönster".

Malmös bostadsrättsföreningar sitter i en rävsax som tvingar dem att ha kvar sin tomträtt, och istället höja avgifterna, skriver Claes Caroli och Michael Carlsson.Bild: Hussein El-alawi
Malmö stad tar ut en årlig avgift för att hyra ut mark som är bebyggd med villor eller flerbostadshus. Denna hyra, som kallas tomträttsavgäld, ska spegla markens värde. Senast Malmö stad ändrade beräkningsmodellen var 2008. Nu är det dags igen.
Flera fastigheter i Malmö är byggda på kommunal mark och när nu många sjuttio år gamla avtal går ut kan resultatet bli att ett stort antal bostadsrättsföreningar måste betala betydligt mer än idag. Det gör att många föreningar vill friköpa marken, men de villkor som Malmö stad har satt upp är inte rättvisa. Den som bor i en bostadsrätt måste betala betydligt mer än en villaägare.
Totalt berörs 410 bostadsrättsföreningar i Malmö. Markpriserna har under senare år ökat väldigt mycket, något som i de flesta fall även kommer att innebära kraftigt höjda tomthyror. Det är rimligt att de räknas upp, men att det gått så många år sedan det senaste avtalet skrevs gör att höjningarna i många fall medför mer än en fördubbling av markhyran. Det gör att de flesta bostadsrättsföreningar inte har något annat val än att rejält höja medlemmarnas månadsavgift.
Ett alternativ skulle kunna vara att bostadsföreningarna friköper marken. Priset för marken avgör Malmö stad och här råder en stor orättvisa. En bostadsrättsförening måste betala en summa som motsvarar hela marktaxeringsvärdet, medan villaägare bara behöver betala hälften. Hur kan sådana villkor stämma överens med likställighetsprincipen, att kommuner inte får särbehandla invånare?
Nästa år skickar Skatteverket ut nya taxeringsvärden. Även om bostadsmarknaden nu mattats något höjs de förmodligen. Men redan med dagens värden finns det ingen bostadsrättsförening som ekonomiskt kan räkna hem ett friköp inom överskådlig framtid.
Och även om en bostadsrättsförening skulle vilja friköpa sin tomt är det långt ifrån säkert att staden beviljar ett friköp. Och även om den gör det är risken stor att föreningen inte beviljas något lån. Och beviljas föreningen ändå ett lån, är risken överhängande att ytterligare lån inte beviljas när föreningen behöver göra nödvändiga och omfattande fastighetsrenoveringar.
Malmös bostadsrättsföreningar sitter i en rävsax som tvingar dem att ha kvar sin tomträtt, och istället höja avgifterna.
Att villkoren för friköp skiljer sig åt är orimligt. Både när det gäller medlemmar i bostadsrättsföreningar och villaägare handlar det om människor som äger sin bostad.
Att som Malmö stad dessutom sälja de tomter som bostadsrättsföreningarna ligger på till cirka 75 procent av marknadsvärdet, det vill säga 100 procent av marktaxeringsvärdet, är en märklig konstruktion. I praktiken finns ju bara en köpare. Rimligtvis kan staden inte sälja tomten till någon annan än bostadsrättsföreningen.
Villkoren för friköp blir ännu mer märkliga när bostadsrättsföreningar som utgörs av radhus, och därmed är taxerade som småhus, idag får friköpa till 65 procent av marktaxeringsvärdet. Det innebär att vissa bostadsrättsföreningar får stora fördelar jämfört med andra, enbart beroende på hur de är taxerade.
HSB föreslår att Malmö stad öppnar ett ”friköpsfönster” under en begränsad tid, då bostadsrättsföreningar får friköpa till 65 procent av marktaxeringsvärdet. Precis som villaägare. Det skulle innebära att bostadsrättsföreningar med tomträtt får en chans att på ett självständigt sätt bestämma över sin framtid.
Det är hög tid att Malmö stad behandlar bostadsrättsföreningar på samma sätt som villaägare.

Claes Caroli

Michael Carlsson

Claes Caroli är styrelseordförande för HSB i Malmö.
Michael Carlsson är vd för HSB i Malmö.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen