Annons

Annons

Annons

Annons

opinionInternationella kvinnodagen

Aktuella frågor
”De religiösa parallellsamhällen som vill införa sharialagar i Sverige kommer att få svårare att göra sina röster hörda.”

Om den islamistiska regimen i Iran störtas får också resten av världen se en minskning av politisk islams påverkan i kvinnors liv. Det är därför viktigt att även människor i Sverige stödjer den progressiva kamp som kan föra iranska kvinnor och män mot en framtid av jämställdhet och välfärd, skriver Parvin Kaboly, kvinnoaktvist.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sedan revolutionen 1979 är det förbjudet för kvinnor i Iran att röra sig utomhus utan att täcka håret.

Bild: Vahid Salemi

Annons

Idag på internationella kvinnodagen är det viktigt att se hur kvinnor inte bara i Sverige kämpar för sin rätt.

De sista dagarna förra året vaknade världen till bilder av protester i Iran. Det började med att priserna på livsmedel höjdes kraftigt, men under ytan grodde ett missnöje med den korruption, arbetslöshet och det förtryck som ständigt pågår i landet. Denna gång kom protesterna från djupet av arbetarklassen.

Arbetarna protesterade mot låga löner, löner som inte betalades ut, otrygg arbetsmiljö, arbetslöshet och mycket annat som gör livet hårt i Iran.

Denna gång var hela regimen måltavla för folkets vrede. Slagord som ”död åt diktaturen”, ”ned med den islamiska republiken”, ”frihet och jämlikhet” skallade bland demonstranterna. Platser med religiös anknytning attackerades och förstördes.

Annons

Annons

Kvinnorna tog stor plats i demonstrationerna. De stod för mycket av den glöd som höll protesterna vid liv. Några dagar innan de tog fart, stod en ung kvinna på ett elskåp på Revolutionsgatan i Teheran och viftade med sin hijab. Hon greps, men släpptes efter att mängder av män och kvinnor tydligt visat sitt missnöje genom att vifta med sjalar överallt i Iran.

Vad är det som gör att slöjan är en så viktig symbol för motståndet mot den islamiska regimen, en av de värsta diktaturerna i människans historia?

Kvinnor har stått på barrikaderna sedan politisk islam kom till makten i Iran. Redan kort efter att ayatollah Ruhollah Khomeini kom tillbaka till Iran skedde stora demonstrationer mot att det skulle införas en lag på slöja. Både kvinnor och män begav sig ut på gatorna för att skandera ”kvinnors rätt är mänskliga rättigheter” och ”jämlikhet”. Redan då var det tydligt att slöjan skulle bli en av pelarna i det islamiska styret, vars syfte inte är något annat än att föra tillbaka hela samhället till medeltida seder.

Slöjlagen innebar inte bara en inskränkning av kvinnors fysiska rättigheter, den var även början på inskränkningar av kvinnors sociala och mänskliga rättigheter. Kvinnornas hela existens och möjligheter i samhället knöts till sharialagar.

Slöjlagen kom också att ingå i den islamiska regimens grundlag, något som också öppnade för den systematiska könsapartheid som regimen skapade. Kvinnor och män separerades överallt i samhället.

Annons

Den islamiska kulturrevolutionen gjorde att kvinnor tvingades till underkastelse. Iran driver idag en hårdför islamistisk linje också utanför sina gränseri hopp om att värva människor i andra länder till sin världsbild.

Annons

Men i Iran har den kulturella islamiska revolutionen visat sig vara ett totalt misslyckande. Människor har valt att ta en annan väg, genom att stå på barrikaderna mot regimen.

Även i väst finns en islamistisk rörelse där kvinnor och unga flickors livsvillkor har försämrats. I Iran fortsätter kvinnorörelsen att agera. Vägran att bära hijab har blivit en del av kvinnorörelsens vapen i kampen mot regimens förtryckande system. Idag har dessa kvinnor nått en viss framgång, trots att de är förfördelade. På sociala medier syns dagligen den kamp som pågår överallt i Iran.

Ett fritt Iran är inte möjligt om det inte innebär jämställdhet och total frihet för kvinnor. Ingen positiv utveckling kan ske utan den viktiga roll som rörelsen för frihet och jämställdhet mellan män och kvinnor utgör.

Störtandet av den islamistiska regimen i Iran medför också att resten av världen får se en minskning av politisk islams påverkan i kvinnors liv. De förespråkare för religiösa parallellsamhällen som till exempel vill införa sharialagar i Sverige kommer att få svårare att göra sin röst hörd. Det är därför viktigt att även människor i Sverige stödjer den progressiva kamp som kan föra iranska kvinnor och män mot en framtid av jämlställdhet och välfärd.

Parvin Kaboly

Parvin Kaboly är kvinnoaktvist

Annons

Annons

Till toppen av sidan