Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Brister i strålsäkerheten på sjukhuset

Strålsäkerhetsmyndigheten riktar kritik mot produktionen av radioaktiva isotoper på Skånes universitetssjukhus i Lund. Säkerhetsrutinerna är bristfälliga.

Det finns brister inom styrning och ledning av Region Skånes cyklotronverksamhet i Lund, finner Strålskyddsmyndigheten.Bild: Hussein El-alawi
Vid Skånes universitetssjukhus i Lund finns två cyklotroner, en sorts partikelaccelatorer, som används för att tillverka radioaktiva isotoper för medicinska ändamål.
Isotoperna används framför allt som spårämnen vid skiktröntgen, både vid sjukhuset i Lund och vid andra sjukhus. Verksamheten drivs av Region Skåne och är relativt omfattande, med anställda ingenjörer, radiokemister och sjukhusfysiker samt extern personal anställd av Universitetet.
Vid en inspektion som Strålsäkerhetsmyndigheten genomförde i december upptäcktes ett antal brister inom verksamheten. Bristerna är i första hand kopplade till organisation, rutiner och styrning av verksamheten. Sammantaget är de enligt Strålsäkerhetsmyndigheten av "måttlig" betydelse för strålsäkerheten.
Region Skåne får kritik bland annat för att det inte har genomförts mätningar av persondoser från neutronstrålning när personalen har delats in i riskkategorier. Dessutom saknas det analys av hur stora strålningsdoser personalen kan få om något går fel.
Det saknas också dokumentation över vilka utbildningsmoment personalen har genomgått, över strålskyddsexpertens uppdrag och ansvar samt över kategoriindelningen av anställda och arbetsställen, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten i sin tillsynsrapport.
Även i annan dokumentation finns det brister.
Dessutom finner Strålsäkerhetsmyndigheten brister i den avvecklingsplan som alla kärntekniska anläggningar måste ha. Bland annat framgår det inte hur radioaktivt avfall ska omhändertas och slutförvaras efter att anläggningen tagits ur bruk.
Strålsäkerhetsmyndigheten kräver nu att Region Skåne tar reda på vad bristerna beror på och rättar till dem.
Gå till toppen