Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Tuffare tag mot barnäktenskap efterlyses

Under senare år har antalet barn som kommer till Sverige som gifta ökat. Nu vill regeringen göra det svårare att erkänna barnäktenskap. Men många anser att förslaget inte är tillräckligt och efterlyser ett totalförbud.

Många inrättar sig i äktenskapet och tänker att "så är livet", säger Bernardita Nuñez som är verksamhetsledare på kvinnojouren Terrafem.Bild: Jonas Ekströmer/TT
– Jag tycker inte att det ska finnas något undantag. Tillåter vi barn att vara gifta innebär det att vi också accepterar övergrepp mot barn, säger Bernardita Nuñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour.
Utländska barnäktenskap är ett växande problem i Sverige. När Migrationsverket granskade saken hittade man 132 asylsökande barn som kommit till Sverige som gifta. I de flesta fall hade barnen placerats med sina vuxna makar – trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag. Mörkertalet bedömdes samtidigt vara stort.
I dag är det svårt för svenska myndigheter att inte erkänna ett barnäktenskap som ingåtts utomlands innan parterna hade någon anknytning till Sverige. Men i december förslog regeringens utredare en skärpning – Sverige ska inte erkänna äktenskap där någon av parterna är under 18 år när de anländer till Sverige.
Men flera tunga instanser, som Skatteverket, hovrätten för västra Sverige och länsstyrelsen Östergötland, anser inte att det räcker.
Skatteverket är kritiskt till att tiden för inresan till Sverige blir mer avgörande, än åldern på barnet när äktenskapet ingicks.
– Det innebär att vi kan erkänna ett äktenskap för en person som gifte sig väldigt ung om det är så att personen reser in när den är arton år och en dag. Men vi godtar inte en person som reser in när den är sjutton och ett halvt och gifte sig för en vecka sedan, säger Tobias Wijk, verksamhetsexpert på Skatteverket.
Skatteverket vill hellre se ett generellt förbud mot erkännande av barnäktenskap, oavsett hur gamla makarna är när de kommer till Sverige.
– Det ska inte vara oklart om ett barnäktenskap ska godtas eller inte, säger Tobias Wijk.
Även Jämställdhetsmyndigheten har invändningar och anser att frågan om ett generellt förbud bör utredas vidare.
Enligt den statliga utredningen skulle ett totalförbud riskera att komma i konflikt med Europakonventionen om rätt till liv och privatliv. Men hovrätten för västra Sverige påpekar att det kan lösas om man fortsatt tillåter undantag i fall där det finns så kallade synnerliga skäl. Exempelvis om paret ingått äktenskap som barn men under lång tid anpassat sig till ett liv som gifta och först långt senare kommer till Sverige.
Att ett äktenskap formellt upphävs innebär inte heller att makarna förbjuds att träffa varandra, påpekar Bernardita Nuñez. Däremot ger det flickan en möjlighet att lämna om hon vill.
Flera kvinnor som gifts bort som barn har genom åren sökt hjälp hos Terrafem.
– Det är de som varit starka nog att ifrågasätta sin tillvaro och söka hjälp. Många fler inrättar sig i äktenskapet och tänker att "så är livet", säger Bernardita Nuñez.
Många har farit illa i sina äktenskap. Inte minst av den anledningen att de ofta fött barn när de själva fortfarande var barn.
– Det finns mycket smärta och ångest kring det. När de blir äldre inser de att de inte tog hand om sitt barn på rätt sätt, att de inte varit bra mammor. Det är mycket skuld och skam.
Även barnen, som försökt knyta an till en mamma som inte varit känslomässigt mogen, drabbas.
– Det är tragiskt på väldigt många olika sätt. Ofta finns det heller inte insatser och resurser i samhället för att hjälpa de här kvinnorna, säger Bernardita Nuñez.
Fakta

Stort mörkertal

Antalet barn som kommit till Sverige som gifta skattades av Migrationsverket 2016 till 132 stycken, men mörkertalet bedöms vara stort.

Av de 132 identifierade barnen var 129 flickor och 3 pojkar. De flesta var 16–17 år gamla.

Nästan alla barn hade sitt ursprung i Afghanistan, Irak eller Syrien.

Cirka en tredjedel av barnen hade själva barn.

De flesta hade sökt asyl efter den 1 augusti 2015 och de fanns spridda i 80 kommuner.

Socialstyrelsen genomför just nu en nationell kartläggning för att ta reda på mer om hur många barn som kommer till Sverige som gifta. Resultatet ska presenteras i början av 2019.

Källa: SOU 2017:96

Fakta

Förslaget

I Sverige är det förbjudet för barn att gifta sig.

Lagstiftningen skärptes 2014 genom att möjligheten att få dispens togs bort.

Även möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap begränsades kraftigt.

Förbudet mot erkännande gäller dock inte om ett barnäktenskap ingåtts utomlands då ingen av makarna hade anknytning till Sverige.

Utredarens förslag innebär att Sverige inte ska erkänna äktenskap där någon av parterna är under 18 år när de anländer till Sverige.

Äktenskap som ingåtts med barn som hunnit bli 18 år när de kommer till Sverige berörs inte.

Utredaren föreslår heller inte att ta bort den undantagsregel som finns i dag om att utländska barnäktenskap kan godkännas om det finns synnerliga skäl.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Källa: SOU 2017:96

Gå till toppen