Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Läsartext: 19 mars kommer minst en strandad pendlare stå vid sin vanliga hållplats

Till höger i bild bron som ska skjutas på plats över E22. Uppe till vänster Qlik och uppe till höger Sony, som båda nämns i texten.Bild: Bengt Arvidson
Perioden 5–19 april kommer att bli en mardröm för alla bil- och busspendlare till och från Lund. Motorvägen är avstängd och kaoset som det för med sig är oundvikligt. En något mindre dramatisk förändring är att gång- och cykelvägen längs Sölvegatan under E22 stängs av 19 mars–21 maj. Under samma period har Skånetrafiken valt att stänga av hållplatsen Lund Norra tpl. Ett beslut som gör en redan ansträngd situation flera gånger värre.
Lund Norra tpl är en viktig hållplats för hundratals pendlare som bor i Malmö och jobbar på endera sidan motorvägen. På den västra sidan ligger Axis och Qlik, på den östra sidan ligger Sony och Ericsson. Under morgonen fungerar Lund Norra tpl (östra) som gemensam avstigningshållplats. Hemresan sker antingen ifrån Brunnshög V eller Lund Norra tpl (västra) beroende på vilken sida av motorvägen man jobbar.
Genom att stänga av Lund Norra tpl (västra) åstadkommer man fyra saker:
1. Anställda på Axis och Qlik förlorar sin bästa möjlighet att ta sig hem på kvällen.
2. Anställda på Axis och Qlik förlorar sin bästa möjlighet att ta sig över motorvägen på morgonen (byte på Brunnshög V till buss på väg mot Malmö).
3. Anställda på Axis och Qlik​ som kommer norrifrån med Skåneexpressen 1 förlorar sin avstigningshållplats och drabbas av punkt 2 ovan.
4. Anställda på Sony och Ericsson som kommer norrifrån hamnar på rätt sida av motorvägen.
Är det punkt 4 som Skånetrafiken kan tänkas ha som ha som motivering till beslutet? Den självklara lösningen hade varit att istället låta Skåneexpressen 1 stanna på både Brunnshög V och Lund Norra tpl (västra). Om det inte låter sig göras av tidtabellsmässiga skäl hade det varit rimligare att prioritera punkterna 1-3 och låta den lilla pendlargrupp som utgör 4 ta sig över motorvägen på samma sätt som en mycket större grupp pendlare annars tvingas till (Ideon Gateway-Brunnshög V).
På kvällen den 19 mars kommer det iallafall att stå minst en strandad pendlare på Lund Norra tpl (västra) och hoppas på att bli upplockad av en förstående busschaufför.

Simon Segerblom Rex

Malmö

Svar:

Tack för att du hör av dig!
När E22 stängs vid Lund så kommer det att ge stora konsekvenser för all trafik. Du påpekar att det blir en försämring för olika grupper av pendlare, vilket vi naturligtvis beklagar. Det är och kommer vara fortsatt stökigt under tiden som spårvägen byggs i Lund, men vi försöker göra det bästa av situationen med god planering och tydlig kommunikation.
Vid planeringen inför avstängningen av E22 och den tillhörande stängningen av gång- och cykelpassagen under E22 vid Sölvegatan har vi övervägt flera olika alternativa lösningar.
I fallet med hållplatsen vid Lund Norra tpl ser vi att vi inte kommer ha en fungerande och trafiksäker hållplats under tiden som gång- och cykelvägen är stängd. Vi ser en risk för spring över E22 och därför har vi beslutat oss för att stänga hållplatsen. Syftet är att minimera risken att någon resenär hamnar på fel sida av E22 utan ett bra sätt att sig till andra sidan. Vi ser att den valda lösningen blir både trafiksäker och tydlig.
Tyvärr innebär vald lösning en försämring under den begränsade period som arbetena görs vilket vi naturligtvis beklagar. Vi vill dock framhålla att denna del av Lund har en mycket väl utbyggd kollektivtrafik. Beroende på målpunkt i Malmö finns linje 171 som stannar mycket nära aktuella företag. Det finns också mycket goda möjligheter att ta sig till östra sidan av E22 för att där ta sin vanliga linje såsom 169 och Skåneexpressen 1.

Mikael Rosengren

Affärschef Skånetrafiken
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen