Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Helsingborg och Malmö kan dras in i inflammerad hamnkonflikt

Göteborgs hamn har de senaste två åren varit indragen i en inflammerad strid med Svenska hamnarbetarförbundet. Nu får tvisten efterdyningar. Helsingborgs hamn avslutar den samverkan med förbundet som gäller idag. Det gör även företaget som driver hamnen i Malmö.

Helsingborg har en av landets stora hamnar med omsättning på närmare 400 miljoner kronor och 220 anställda, omkring 140 av dem är kollektivanställda.
De flesta kollektivanställda – 126 personer – har valt att ansluta sig fackligt till Svenska hamnarbetarförbundet. Men det är Transportarbetareförbundet som har kollektivavtal med hamnen. Hamnarbetarförbundet har istället haft en överenskommelse om samverkan med företaget.
Helsingborgs hamn har känt medvind under senare år och gjort betydande investeringar, men nu når efterdyningarna av konflikten i Göteborg hit.Bild: Sven-Erik Svensson
Från 1 april är det slut med det. Detta som en följd av Helsingborgs hamn ansluter till den policy som bransch- och arbetsgivarorganisationen Svenska hamnar antagit. Facket fick beskedet vid en förhandling i torsdags.
Uppgörelsen om samverkan ger bland annat facket rätt att delta i det omfattande arbetsmiljöarbetet i hamnen och tillgång till information om planerade förändringar samt möjlighet att arbeta fackligt på arbetstid. Utan överenskommelse är det stopp för det.
Magnus Hagman, vice ordförande i Hamnarbetarförbundet i Helsingborg, arbetar själv i Helsingborgs hamn sedan 1994. Han beklagar det som nu sker.
– Samarbetet fungerar bra och har gjort det utan större problem så länge jag har varit här. Nu blir vi bortplockade från allt som inte lagen direkt kräver, säger han.
Vad får beslutet för praktiska konsekvenser?
– Det viktigaste är att skyddsarbetet påverkas, som jag ser det. Visst har arbetsgivaren arbetsmiljöansvaret, men det pågår hela tiden ett viktigt förebyggande skyddsarbete där vi varit med. Det spricker nu.
Förändringen kan få följder även i det vardagliga arbetet, enligt Magnus Hagman.
– När nya fartyg kommer till hamnen ska det ske skyddsrond innan vi hamnarbetare får börja arbeta med det. Transport har ont som skyddsombud och det finns skift där det bara är medlemmar från hamnarbetarförbundet. Vad händer då – till exempel när ett fartyg kommer på kvällen? Det kan bli att de får ligga stilla till nästa dag.
Hur kommer ni att agera nu?
– Vi ser ingen anledning att agera som det ser ut nu. En konflikt med åtgärder är antagligen precis vad Sveriges hamnar och Svenskt näringsliv skulle vilja ha, men den karamellen tänker vi inte bjuda på, säger Magnus Hagman.
Henric Halvorsen är driftschef för Helsingborgs hamn.
– Vi har beslutat att följa det direktiv som branschorganisationen Sveriges hamnar tagit om att värna den svenska modellen, där man gör skillnad på fackförbund som har kollektivavtal och de som inte har det, säger han och fortsätter:
– När det gäller skyddsarbetet har arbetsgivaren det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att alla medarbetare har en säker arbetsplats oavsett facklig tillhörighet.
Vad väntar ni för er konsekvenser av att ni nu ansluter till Sveriges hamnars direktiv?
– Det har jag inte funderat på eller vill ta ställning till här. Vi gör inte detta för att vi förväntar oss någon reaktion. När det gäller Göteborgs hamn är det en lokal konflikt och inget jag vill uttala mig om, säger Henric Halvorsen.
Även i Malmö avslutas överenskommelsen mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren. Det är CMP, Copenhagen Malmö Port AB, som driver hamnen.
– Det ser precis likadant ut i Malmö. Bolaget har valt att säga upp allt samarbete med Hamnarbetarförbundet i Malmö hamn, säger Henrik Collvin, ordförande för Hamnarbetarförbundet i Malmö.
Det innebär bland annat att de fackliga representanterna i förbundet inte längre har rätt till åtta timmar facklig tid per vecka och att skyddsombuden blir av med sina rättigheter, enligt Henrik Collvin.
– Det är en ganska farlig arbetsplats och det är mycket som kan hända. Kan man inte vara med och påverka där och tycka och tänka så kan det bli lite problem med produktiviteten i arbetet om jobbet ska stanna istället för att man löser det på plats. Men det är något som företaget får ta ställning till när de implementerar detta den 1 april, säger han.
I slutet av mars håller facket ett årsmöte.
Det har varit en ganska inflammerad strid i Göteborg. Har ni några planer på att vidta någon form av stridsåtgärder?
– Det är upp till medlemmarna att ta det beslutet på medlemsmötet, så jag kan inte säga det rakt ut. Det kommer tas ett beslut på medlemsmötet hur vi ska gå tillväga och hur vi ska göra och vad som är bästa sättet för oss att ändra detta beslutet och påverka i den mån som vi kan, säger Henrik Collvin.
Bakgrund

Hamnkonflikten i Göteborg

Företaget APM Terminals och hamnarbetarförbundet i Göteborgs containerhamn är indragna i en konflikt sedan april 2016. Tvisten har tidvis lett stridsåtgärder från båda parter. Utvecklingen har fått en del hamnkunder att välja andra vägar för sina transporter.

Stridigheterna bottnar i att företaget har tecknat kollektivavtal med Transport, vilket Hamnarbetarförbundet saknar. Trots insatser från Medlingsinstitutet har konflikten inte kunnat lösas.

Tvisten har fått politiska följder. Regeringen har tillsatt en utredning för att se över bland annat strejkrätten vid konflikter på arbetsmarknaden. Utredningen ska vara klar i slutet av maj.

Läs också Hamnarbetare stängs av från facklig tid
Läs också Löfven överväger att begränsa strejkrätten – trots rekordlugn arbetsmarknad
Läs också Containertapp i hamnkonfliktens kölvatten
Gå till toppen