Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Kultur

Jan Hjärpe: Ebba Busch Thors utspel strider mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

Bild: Mikael Fritzon/TT
Ebba Busch Thor har i ett utspel uppmanat KD-politiker i kommunerna att rösta mot att muslimska församlingar ska få använda bönekallelsen (adhan) i det offentliga rummet. Hennes argument för detta består i en rad högst egendomliga påståenden som är svåra att tolka som något annat än ett desperat röstfiske när nu partiet är i kris. Hon menar till exempel att den muslimska kallelsen till bön är en religiös förkunnelse – vilket är riktigt – men att kyrkklockornas ljud, som har motsvarande funktion att kalla till gudstjänst, inte är det.
Påståendet är absurt. Finns det någon som inte uppfattar klockringningen just som en religiös proklamation? Skulle klockringningen till gudstjänst alltså vara en profan, helt sekulär företeelse? Avsikten med den är att inbjuda folk till gudstjänst och den ingår också i själva gudstjänsten (sammanringning till högmässan). På samma sätt är adhan, bönekallelsen, ett meddelande om att det är tid för andakt och den inleder likaledes själva ritualen när den framförs andra gången, då inne i moskén. Funktionen är densamma för båda företeelserna.
Ebba Busch Thor menar också att bönekallelsen innebär ett anspråk på makt över ett område. Det är på sätt och vis riktigt. Men det gör klockringningen också. Bådadera innebär ett anspråk på delaktighet i det offentliga rummet. Att få synas och höras som en del av och en delaktighet i det samhälle som kyrkan verkar i. Just detta ingår i den religions- och yttrandefrihet som uttrycks i artiklarna 18 och 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och som stöds också av andra konventioner. Om religionsfriheten heter det i artikel 18 att denna rätt innefattar ”att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor”. Notera ordet offentligt. Religion ska få finnas i det offentliga rummet. Artikel 19 handlar om yttrandefriheten och där påpekas att den innefattar rätten att ”mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”.
För mig står det helt klart att Busch Thors utspel strider mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. En moralisk kollaps för KD.
Rätten att höras i det offentliga rummet kan begränsas om ljudet är så starkt att det utgör ett verkligt problem. Men då handlar det om att reglera decibeltalet och inte att förbjuda det som hör till de mänskliga rättigheterna.
Ebba Busch Thor menar också att bönekallelsen framför ett specifikt religiöst budskap (medan alltså klockringning inte skulle göra det). Förvisso gör den det, men eftersom den sker på arabiska, som de allra flesta svenskar inte förstår, så blir funktionen likafullt densamma som klockringningen.
Även andra partiledare har uttalat sig i frågan och det är tydligt att Ebba Busch Thor inte är ensam om att röstfiska i islamofobins grumliga vatten. En av partiledarna har ställt upp för religionsfriheten, Jonas Sjöstedt. Och så har det märkliga inträffat att fromma människor – av olika religionstillhörighet – nu är hänvisade till att rösta på Vänsterpartiet. Vem kunde ha trott att det läget skulle uppkomma?
Gå till toppen