Vellinge

Alla bär på en historia – här får de berätta

Vad är din historia? Unga Vellingebor, nya Vellingebor och äldre Vellingebor möts och delar sina historier i ett nytt berättarprojekt. Under tre tillfällen möts människor som kanske annars aldrig skulle träffats. Under tisdagen var den första temadagen.

Annika Landberg och Malike Aossul visade bilder och berättade om sig själva för varandra under en av lekarna där alla skulle lära känna varandra.Bild: Nilla Lind
Nu är det ett år sedan som Helena von Malorite, lärare på Sundsgymnasiet, kom in på Vellinge bibliotek med böcker som hennes nyanlända elever hade gjort. Där och då kläcktes idén till de tre temadagar som nu anordnas som ett samarbete mellan Vellinge bibliotek och Sundsgymnasiet. Projektet är även finansierat genom pengar som biblioteket sökt genom Region Skåne. Bidraget heter experimentspåret och består av 35 000 kronor.
– Det är första året vi gör detta, men det kan ju bli hur stort som helst, förklarade Görel Reimer, bibliotekarie som varit en del i planeringsgruppen.
Den första av de tre dagarna inleddes i Sundsgymnasiets lokaler med att alla deltagare först fick lära känna varandra genom olika lekar. Bilder spreds ut på golvet och alla deltagare fick plocka var sin bild och berätta varför hen valt den. Bilden skulle ha någon typ av koppling till en själv.
– Jag valde en bild med dator och böcker för att jag läser böcker och för att jag tycker om att använda internet. Jag är nyfiken, berättade Malike Aossul, 18 som bott i Vellinge i åtta månader.
Malike Aossul berättade om sin bild och sig själv för Annika Landberg, 71.
– Jag tycker att detta är en bra grej. Vår svärson kommer från Libanon. Det är bra att jobba för integrationen i kommunen, sa Annika Landberg.
Med under dagen fanns också journalisten och författaren Patrik Lundberg som var gästföreläsare och berättade om sin egen resa tillbaka till landet han föddes i. Han tycker att projektet är ett jättebra initiativ.
– Detta var roligt att se, folk pratade med varandra under lekarna, sa Patrik Lundberg.
Patrik Lundberg var på plats för att föreläsa och inspirera. Han har själv skrivit en bok om sin resa tillbaka till landet han föddes i.Bild: Nilla Lind
Det kom runt 45 personer kom till första mötet. Deltagarna var allt från fjorton år till nittioett år gamla. Äldst på plats var Yngve Hansson, 91, född och uppvuxen i Vellinge. Under fikapausen slog han sig ner vid ett bord och pratade med några av de andra deltagarna.
– Biblioteket frågade om jag ville vara med på detta. Det är roligt att träffa ungdomar. Jag får ut mycket av att vara i sällskap med olika kategorier av människor i samhället. Får veta mer om hur de har det och har haft det, sa Yngve Hansson.
Under fikapausen satt Yngve Hansson tillsammans med Ella-Britt Heldeborn vid ett bord med några av de ensamkommande som deltog. ”Det är både de som bott här länge och de som bott här en kortare tid som kommer hit. Det är roligt att träffa ungdomar”, berättade Yngve Hansson.Bild: Nilla Lind
De kommande temadagarna kommer deltagarna att få skapa på olika sätt. Allt kommer att resultera i en vernissage, den 23 maj på Vellinge bibliotek och den 29 maj på Skanörs bibliotek. Det är både dokumentation från dagarna samt det som Vellingeborna skapat som kommer att visas upp.
Gå till toppen