Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Håkan Westling

Som tidigare meddelats har förre universitetsrektorn Håkan Westling gått ur tiden i en ålder av 89 år. Närmast anhöriga är barnen Sofie, Katarina, Marie och Gunnar med familjer.

Håkan WestlingBild: PER LINDSTRÖM
Håkan Westling – medicinaren som humanist. Man har vittnat om hans betydelsefulla insatser som professor och dekanus vid Medicinska fakulteten och sist, men inte minst, som rector magnificus vid Lunds universitet.
Håkan Westlings suveräna professionalism i alla sina roller, och därtill hans karismatiska personlighet gjorde honom legendarisk redan medan han levde. Liksom sina företrädare, rektorskollegerna Philip Sandblom och Carl-Gustaf Andrén, var han i sin akademiska mångsidighet något av en renässansmänniska i vår egen tid. Det är signifikativt att denne medicinarprofessor tillsammans med litteraturprofessorn Carl Fehrman står som författare till Lunds universitets historia med den talande titeln Lärdomens Lund.
Sin alldeles egna lärdom omsatte Westling i ett rikt författarskap med forskarbiografier som sin specialitet. Strax före sin bortgång hann han sätta sista punkten i sina memoarer med den självironiska titeln Mossiga minnen. Dubbelrollen av medicinare och humanist gav honom de finaste erkännanden i detta lärdomens Lund: hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten, hedersledamot av Kungl. Fysiografiska Sällskapet.
Att utveckla sambandet mellan medicin och humaniora blev för Westling en hjärtefråga.
Vid ett USA-besök uppmärksammade Andrén och Westling att Medical Humanities hade etablerats som särskilda centra vid landets mest framstående universitet och Medical Schools. Med intryck och inspiration därifrån initierade Westling den numera framväxande utbildningen och forskningen i Medicinsk humaniora i Lund.
Med samma ändamål inrättade Grace S. Sandblom en fond för att hedra sin make Philip Sandblom. Med Westling som primus motor fick nu studenterna möjlighet att följa föreläsningar, där deras framtida yrkesroll belystes i ett humanistiskt helhetsperspektiv.
Idag är Medicinsk humaniora en del av medicinska fakultetens profil och ett återkommande inslag i vårdutbildningarna. Tack vare en donation från konstvetaren Birgit Rausing har man helt nyligen i Westlings anda kunnat inrätta två akademiska tjänster i ämnet, de första i landet.
För Håkan Westling var medicin en naturvetenskap om och för människan och det mänskliga – en Human Science. Han insåg att all klinisk verksamhet grundas i ett kvalificerat möte mellan människor, mellan läkare och patient, mellan vårdpersonal och vårdad. I det mötet möts också den medicinska sakkunskap och den humanistiska livshållning som han personifierade.
Det finns anledning att tacksamt minnas Håkan Westlings pionjärinsats inom ämnet Medicinsk humaniora. Han var läkare, lärare och ledare – och inte minst, i själ och hjärta, en sann humanist.
Per Alm
Anders Palm
Nils-Otto Sjöberg
Gå till toppen