Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Apple

Apple kritiseras för arbetsmiljön i butiken på Väla

Arbetsmiljöverket riktar kritik mot Apple efter två inspektioner i en av företagets butiker i Skåne. Rutiner för arbetsmiljöarbetet saknas, enligt myndigheten. Eftersom Apple hittills varken svarat på kritiken eller åtgärdat problemen beslutades nyligen om vite om bolaget inte agerat före denna veckas utgång.

Apples butik i Väla centrum får kritik efter två inspektioner av Arbetsmiljöverket.Bild: Jenny Leyman
Arbetsmiljöverket upptäckte brister i arbetsmiljön vid en inspektion i Apples butik i Väla centrum i juli förra året. I protokollet redovisas fem olika områden där brister har upptäckts. Bland annat saknas grundläggande rutiner för arbetsmiljöarbetet i butiken:
– Ni kunde vid inspektionen inte visa upp rutiner som beskriver och klargör hur ert arbete med att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete i er verksamhet fungerar, står det i inspektionsmeddelandet.
Dessutom uppmärksammades brister i arbetsförhållandena i butikens lager, där Arbetsmiljöverket krävde säkrare utrustning och andra åtgärder för att varuhanteringen ska kunna ske på ett säkert sätt.
Ytterligare brister noterades med tillhörande krav på åtgärder, men trots det hade inget hänt på flera av punkterna när myndigheten gjorde återbesök i november.
Ett nytt brev till Apple efter den andra inspektionen bemöttes med tystnad från bolaget. Det ledde till att myndigheten beslutade om ett så kallat föreläggande, det vill säga ett beslut om vilka åtgärder Apple måste göra. Till beslutet är kopplat ett vite, en straffavgift som Apple måste betala om åtgärderna trots allt inte genomförs före 1 april.
I beslutet skriver Arbetsmiljöverket bland annat:
- Ni har varken vid inspektionerna eller i skrivelser till oss kunnat uppvisa rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete. Fullständiga rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete är viktigt för att kunna arbeta med arbetsmiljön på ett planerat sätt, och därmed minska risken för att arbetstagarna drabbas av ohälsa och olyckor i arbetet.
Bland de krav som myndigheten ställt i föreläggandet finns att Apple ska ta fram rutiner för arbetsmiljöarbetet, hur arbetstagare och skyddsombud ska medverka i detta och rutiner för regelbundna undersökningar av arbetsmiljön och riskbedömningar.
I sitt beslut om föreläggande mot Apple skriver Arbetsmiljöverket också:
- Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på er att åtgärda bristerna.
8till5 har sökt Apples presstalespersoner i Sverige via telefon och e-post för en kommentar, men de har inte återkommit.
Gå till toppen