Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Staffanstorp

Ny dom ännu ett nederlag för grannar som protesterar mot Norra skolan

Kommunens detaljplan håller måttet och Norra skolan kan byggas som planerat. Det menar mark- och miljödomstolen som avslår grannarnas överklagan.

Trekantens förskola har rivits för att ge plats åt den nya Norra skolan i Staffanstorp. Grannarna menar dock att skolan kommer vara alldeles för stor för den lilla tomten och att den ligger för nära de intilliggande bostäderna.Bild: Sandra Stendahl
Det har varit en segdragen strid och enligt Kjell Carlström från Ingvarshems villaförening är den ännu inte över.
– Vi kommer naturligtvis att överklaga, säger han.
Tjugofem grannar hade skrivit under överklagan. Där skriver de bland annat att kommunens konsekvensanalyser för påverkan från kraftledningar, bullernivåer och andra effekter som skolan kommer att få på omgivningen är bristfälliga.
Läs mer: Staffanstorps kommun får rätt i kammarrätten – okej att fatta skolbeslut utan fullmäktige
Läs mer: Grannar försöker fortfarande stoppa Norra skolan
Mark- och miljödomstolen håller inte med. Domstolen slår fast att kommunens underlag är tillfredsställande på samtliga punkter.
— Vi tycker att vi har angett många bra synpunkter men det tyckte tydligen inte domstolen, säger Kjell Carlström.
Under tisdagen samlas grannarna i villaföreningarna Ingvarshem och Trekanten att för ett möte och gemensamt komma fram till hur de ska gå tillväga för att få mark- och miljööverdomstolen att gå på deras linje.
Fakta

Norra skolan – Detta har hänt

Den 26 maj 2015 presenterade kommunstyrelsen sina nya planer för Staffanstorps skolor.

Den stora nyheten var att inte återuppbygga Anneroskolan, utan istället slå ihop den med Borggårdsskolan och bygga en helt ny storskola för 550 elever på Trekantsområdet i norra Staffanstorp.

Beslutet om den nya skolan fattas av kommunstyrelsen. Detta överklagas av David Wittlock från Miljöpartiet, som anser att frågan borde avgöras i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ.

Förvaltningsrätten anser att beslutet borde tagits av kommunfullmäktige och upphäver därmed beslutet.

Kommunen överklagar rättens dom, med låter samtidigt frågan avgöras i kommunfullmäktige. Detta för säkerhets skull och för att inte tappa fart i arbetet med skolan.

Den 18 september 2017 klubbar kommunfullmäktige den nya detaljplan för området som innebär att bygget av den nya skolan nu kan börja.

I oktober kommer kammarrättens dom - som går tvärsemot förvaltningsrätten. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och säger att kommunstyrelsens beslut från juni 2015 ska gälla.

Grannarna överklagar beslutet om den detaljplan som möjliggör byggandet av Norra skolan till Mark- och miljödomstolen. Den 21 mars kommer domen som går på kommunens linje. Grannarna planerar att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen.

Läs alla artiklar om: Norra skolan i Staffanstorp
Gå till toppen