Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Regionpolitikerna var noga med att påpeka att det inte var något fel på den medicinska kvaliteten.”

Den privat drivna dialysvården i Malmö bidrog till valmöjligheter för både patienter och personal, skriver Christina Waller Sterner, njurvårdsföretaget Diaverum.

Christina Waller Sterner
Patrik Jönsson, regionråd för Sverigedemokraterna i Skåne, hävdar att svårt sjuka patienter inte fick den möjlighet till njurtransplantation som de skulle få när en del av dialysvården i Malmö drevs i privat regi (Aktuella frågor 15/3). Detta är direkt felaktigt.
Fakta är att Region Skåne har riktlinjer för hur transplantationsutredningar ska göras och därmed bestämmer vilka patienter som ska transplanteras. Det privata njurvårdsföretaget Diaverum som drev en dialysklinik i Malmö följde Region Skånes riktlinjer.
Det är också Regionen, i det här fallet företrädd av läkare på SUS, som bestämmer vilka patienter som ska slussas till vilken enhet. Vi på Diaverum tog emot alla patienter som läkarna på SUS slussade till oss.
Om någon Diaverum-patient transplanterats skickade läkarna på SUS en ny dialyspatient till Diaverums klinik.
Under en tid var det färre patienter på Diaverums klinik som transplanterades. Det främsta skälet till att en transplantation dröjer är brist på organ. Det finns också många skäl till varför en person inte kan bli transplanterad, till exempel sjukdomar och ålder. Beslutet om transplantation tas av läkare på SUS.
Diaverum är en avknoppning från Gambro, Lundaföretaget som uppfann dialysapparaten 1949. När politikerna i Region Skåne återtog den dialysverksamhet som Diaverum stått för i offentlig regi den 1 maj 2016, hade Diaverum i sju år vårdat dialyspatienter Malmö.
Under samtliga sju år gjordes årliga kvalitetsuppföljningar av regionens tillsynsorgan och genom öppna jämförelser i SNR, Svenskt njurvårdsregister, kan man se att Diaverum levererade genomgående hög medicinsk kvalitet till sina patienter. Regionpolitikerna var också noga med att påpeka att det inte var något fel på den medicinska kvaliteten. Det var inte därför politikerna valde att ta tillbaka verksamheten i regionens regi. Det skäl som uppgavs var istället att vården på så sätt skulle kunna hållas samman på ett bättre sätt och därmed skulle fler patienter kunna transplanteras. Men en god sammanhållen vård uppstår inte så lätt. För det behövs speciella koordinatorer och en privat klinik kan lika gärna utföra sådana uppgifter.
Den privata verksamheten bidrog till valmöjligheter för både patienter och personal ochårliga kvalitetsgranskningar säkerställde att den höll en genomgående hög medicinsk kvalitet.

Christina Waller Sterner

Christina Waller Sterner ingår i njurvårdsföretaget Diaverums koncernledning och är dess Sverigechef. Företaget är verksamt i ett tjugotal länder.
Läs mer: ”Vi sätter patienterna främst, vår vårdpolitik bygger inte på någon ideologi.”
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen