Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Regeringens lagförslag gör att Skånetrafiken kan ta ett större klimatansvar.”

I december blir hela Skånetrafikens allmänna kollektivtrafik fossilbränslefri. Det skriver Iris Rehnström och Linus Eriksson, miljö- och hållbarhetsansvarig respektive trafikdirektör vid Skånetrafiken.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den ökande efterfrågan på palmolja är ett av huvudhoten mot regnskogen på Sumatra.

Bild: L. Lily / Greenpeace

Annons

Äntligen finns det ett lagförslag som innebär att det ska bli lättare att spåra varifrån restprodukter av palmolja i biodiesel kommer.

Idag står den omdiskuterade produkten PFAD för en allt större del av det biobränsle som används i Sverige. PFAD bildas vid produktion av palmolja, en process som gjort sig känd för stora klimatutsläpp, skövling av regnskog och som medfört att lokalbefolkningar behandlats illa.

Vi på Skånetrafiken hoppas att förslaget blir verklighet, eftersom det gör att vi och andra svenska trafikaktörer kan ta ett större klimatansvar.

För några år sedan introducerades HVO i Sverige. Förkortningen ska utläsas hydrerad vegetabilisk olja och är en biodiesel som framställs genom vätebehandling av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter från till exempel slaktavfall.

Annons

Annons

Efterfrågan på HVO har ökat i takt med att trafik- och kollektivtrafikföretag vill minska sina klimatutsläpp.

Men det har visat sig att tillgången på de råvaror som krävs för att framställa HVO är begränsade. För att lösa det har företag utvecklat en restprodukt som kallas för PFAD. Den verkade billig och tillverkad på ett sätt som varken skadar klimat, miljö eller människor. Men vid en närmare granskning visade det sig att det finns risk för att delar av den PFAD som används i tillverkningen av HVO kommer från palmodlingar i bland annat Sydostasien. Palmodlingar som innebär skövling av regnskog och torrläggning av våtmarker med omfattande klimatpåverkan, förlust av biologisk mångfald samt kränkningar av mänskliga rättigheter.

Användning av HVO från palmolja och palmoljerester kan enligt uträkningar från Svenska Naturskyddsföreningen och Greenpeace till och med ge upphov till större klimatutsläpp än användning av fossil diesel.

Det är för att motverka ett ökat användande av PFAD odlad på regnskogsmark som regeringen har lagt det nya lagförslaget. Det går ut på att PFAD ska klassas som en samprodukt istället för restprodukt. Det kan låta som en liten sak, men det betyder att tillverkare och återförsäljare ska redovisa alla klimatutsläpp som framställningen av PFAD medför, alltså även hur marken används, för att tillgodogöra sig den skattebefrielse som finns för biodrivmedel. Idag behöver inte klimatutsläpp från markanvändningen redovisas.

Annons

Omklassningen gör att PFAD odlad på regnskogsmark inte blir skattebefriad och därmed inte står sig i konkurrensen med andra råvaror till biodrivmedel, något som i sin tur medför att denna typ av PFAD kommer att falla bort från marknaden.

Annons

Vissa producenter av biodrivmedel har uttalat sig mot omklassningen och varnat för att den gör att tillgången på biodrivmedel på den svenska marknaden minskar. Enligt dessa producenter behöver trafiken gå tillbaka till fossil diesel eller så kan andelen palmolja i biodiesel öka.

Vi delar inte den uppfattningen. Om det uppstår brist på PFAD som råvara till HVO stimuleras utvecklingen av andra råvaror som avfallsprodukter från svensk skog, andra biodrivmedel som biogas eller biodieseln RME vinner marknadsandelar och elektrifieringen av vägtransporter påskyndas.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att driva och utveckla kollektivtrafiken i Skåne. Vi använder stora mängder biodrivmedel. För cirka ett år sedan uppmärksammade vi problematiken med PFAD i HVO och Region Skåne har i sin handlingsplan för förnybara drivmedel tagit avstånd från användningen av palmolja och PFAD i de fordon som körs på uppdrag av Region Skåne. I nya avtal med de företag som kör Skånetrafikens fordon är inte drivmedel framställda på palmolja och PFAD tillåtna.

I skrivande stund körs 85 procent av Skånetrafikens fordon fossilbränslefritt. I december blir hela vår allmänna kollektivtrafik fossilbränslefri. Regeringens nya lagförslag garanterar en spårbarhet som gör att råvaror till biodrivmedel, som inte medför minskningar av klimatutsläpp, försvinner från den svenska marknaden.

Skånetrafiken välkomnar därför lagförslaget. Det bränsle som används i vår trafik ska vara hållbart producerad och leda till verkliga utsläppsminskningar. Det är ett självklart ansvarstagande gentemot alla skåningar.

Iris Rehnström

Linus Eriksson

Iris Rehnström är miljö- och hållbarhetsansvarig vid Skånetrafiken.

Linus Eriksson är trafikdirektör vid Skånetrafiken.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan