Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Kritik mot rätt att kroppsvisitera

Flera tunga instanser kritiserar regeringens förslag att ge polisen rätt att kroppsvisitera och ta fingeravtryck vid så kallad inre utlänningskontroll. Oklart om syftet uppnås och risk för integritetskränkning, anser bland annat JK och JO. Polisen vill däremot gå ännu längre.

Polis kontrollerar id-kort och pass för resande på tåget från Danmark (Arkivbild).
Regeringen vill ge myndigheterna nya befogenheter för att få utlänningar som saknar rätt att vistas i Sverige att återvända till hemlandet. Men de förslag som Återvändandeutredning lade fram i höstas får nu kritik.
Justitiekanslern (JK) anser att de inte har analyserats tillräckligt för att kunna bedöma om de leder till ett mer effektivt återvändandearbete.
Justitieombudsmannen (JO) ifrågasätter om syftet med att låta polisen kroppsvisitera vid inre utlänningskontroll uppnås. Polisen har uppgett att det är sällan som utlänningar utan rätt att vistas i landet bär med sig sina handlingar, men JO tycker inte att den integritetskränkning som en kroppsvisitation innebär har övervägts tillräckligt.
Röda korset instämmer i kritiken och varnar för att oron och otryggheten kan öka bland människor med utländsk bakgrund, även om de har rätt att vara i Sverige.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) anser att risken för diskriminering måste analyseras djupare innan polisen ges ökade befogenheter vid inre utlänningskontroll. DO konstaterar att det ligger i sakens natur att det finns en risk för att kontrollerna enbart görs utifrån personens utseende.
Återvändandeutredningen har föreslagit att polisen ska ha rätt att kroppsvisitera personer som vid en inre utlänningskontroll inte kan visa att de har rätt att vistas i landet. Polisen föreslås också få rätt att ta med sig personen för fotografering och fingeravtryck om han eller hon inte medverkar till att klarlägga sin identitet. Denna biometriska data ska sedan sparas i en nationell databas.
Polisen välkomnar förslagen, men vill gå längre.
I sitt remissyttrande efterlyser Polismyndigheten en möjlighet att kunna tömma digital media från till exempel mobiltelefoner när den kontrollerade personen saknar handlingar och vägrar att samarbeta. Enligt polisen förekommer det att personer som saknar rätt att vistas i Sverige har foton av sina id-handlingar i stället för att bära med sig dem.
I remissyttrandet påpekas att det i flera andra länder finns sådana möjligheter. Polisen anser att en sådan befogenhet är "såväl angelägen som brådskande". Återvändandeutredningen påminner dock om att det i exempel mobiltelefoner ofta också finns integritetskänsliga uppgifter.
Polisen vill även se över möjligheten till att ta dna-prov vid inre utlänningskontroller. Dna-teknik anses vara ett "värdefullt verktyg" som höjer säkerheten vid identifiering. Sådan teknik används sedan länge vid brottsutredningar.
Återvändandeutredningen har också föreslagit att åldersgränsen för att få ta fingeravtryck på barn sänks från 14 till 6 år.
Migrationsverket är positivt och menar att det ger ökade möjligheter att upptäcka människohandel och identifiera utsatta barn. Verket uppger att barn i dag uppmanas av vuxna att ange felaktig ålder för att slippa lämna fingeravtryck.
JK tycker att det visserligen är angeläget att kunna identifiera barnen, men är ändå kritisk och hänvisar till att fingeravtryckstagning vid till exempel en utlänningskontroll kan vara en skrämmande upplevelse för ett litet barn.
Även Barnombudsmannen är kritisk och menar att fingeravtryck bara ska få tas om barnet ger sitt samtycke.
Fakta

Inre utlänningskontroll

Inre utlänningskontroller utförs i regel av polisen.

De får utföras över hela landet

Vid en sådan kontroll är utlänningen skyldig att på begäran överlämna handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Utlänningen är också skyldig att efter kallelse komma till Migrationsverket eller polisen och lämna uppgifter om sin vistelse.

Om inte utlänningen gör det, får denne hämtas av polis.

En förutsättning för en inre utlänningskontroll är att det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet.

Det kan också finnas annan särskild anledning till kontroll., till exempel en arbetsplats- eller trafikkontroll.

Att kontrollera någon på basis av etnisk profilering är däremot förbjudet.

Källa: SOU2017:93

Fakta

Utredningens förslag

Polisen ska ha rätt att kroppsvisitera personer som vid en inre utlänningskontroll inte kan visa att de har rätt att vistas i landet.

Polisen ska ha rätt att ta med sig personen för fotografering och för att ta fingeravtryck om han eller hon inte medverkar till att klarlägga sin identitet.

Fingeravtryck ska få tas på barn som är fyllda sex år. I dag går gränsen vid 14 år.

Skärpta regler för att motverka missbruk av uppehållstillståndskort, främlingspass och resedokument för utlänningar.

Uppehållstillståndskort ska ha en maximal giltighetstid på tre år

Huvudregeln ska vara att korten bara lämnas ut personligen till den som det är utställt för

Ansökan om främlingspass bör avslås om det de senaste fem åren redan har utfärdats tre främlingspass

Resedokument bör ha en maxtid på två år.

Om den sökande förlorat ett resedokument de senaste fem åren bör giltighetstiden för ett nytt begränsas till ett år.

Källa: SOU: 2017:93

Gå till toppen