Annons

Annons

Annons

opinionLund

Aktuella frågor
”Rätt skötta bidrar konstgräsplaner till att rädda planeten.”

De utmaningar som konstgräs medför går att lösa med rimliga insatser. Och efter att ha tjänat på fotbollsplaner kan materialet dessutom återvinnas igen, skriver Fredrik Ardefors, vd för Svensk däckåtervinning.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Konstgräsplaner minskar negativ miljöpåverkan från gödsling, ogräsmedel och vattning, skriver Fredrik Ardefors.

Bild: NIKLAS LARSSON

Annons

Konstgräs väcker starka känslor. Orsaken är att de gummikorn, eller granulat, som används på planerna kan läcka ut i naturen som mikroplaster.

Men används konstgräset på rätt sätt kan det bidra till att både avlasta planeten och gynna folkhälsan.

Lunds kommun säger nej till nya konstgräsplaner som innehåller gummigranulat från återanvända bildäck. Men de argument som de styrande politikerna använder övertygar inte.

Annons

Gummigranulat som finns på planerna behöver inte spridas ut i några större mängder om det finns ett system för att samla upp det regnvatten och den snö som hamnar på planerna. Spelarna måste också ha en plats där de kan skaka av sina kläder och skor så att inget granulat följer med dem hem. Sker det är risken låg för att gummigranulat ska hamna i vattenpölar, bäckar och slutligen i havet. Hittills har inga mikroplaster från gummigranulat, som kommer från återvunna däck, påträffats i fisk eller flytande i vattnet.

Annons

Den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, och ett 70-tal oberoende rapporter har alla avskrivit misstankarna om att konstgräs med däckgranulat är farligt för spelarnas hälsa. Det är kanske inte så underligt eftersom människor dagligen från till exempel mat och asfalt exponeras för PAH, polycykliska aromatiska kolväten, ett ämne som kan finnas bundet i däck och som i stora mängder i fri form kan vara cancerframkallande.

Människor utsätts för 50 till 1 000 gånger högre halter av PAH när de äter viss mat, till exempel grillat och rökt kött, jämfört med vid spel på konstgräs.

Konstgräsplaner har många fördelar. De ger mellan fem och tio gånger fler speltimmar jämfört med naturgräs, enligt Svenska fotbollförbundet.  Konstgräsplaner minskar negativ miljöpåverkan från gödsling, ogräsmedel och vattning.

Enligt IVL Svenska Miljöinstitutets livscykelanalys sparar en konstgräsplan med återvunnet däckgummi mellan 40 000 och 170 000 ton koldioxid jämfört med en plan med nytillverkat plastgranulat.

Annons

De utmaningar som konstgräs medför går att lösa med rimliga insatser. Och efter att ha tjänat på fotbollsplaner kan materialet dessutom återvinnas igen.

Rätt skötta bidrar konstgräsplaner till att rädda planeten.

Fredrik Ardefors

Fredrik Ardefors är vd för Svensk däckåtervinning, ett icke vinstdrivande företag som verkar för att det gummi som finns i däck ska komma till så stor nytta som möjligt inom ramen för en cirkulär ekonomi

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan