Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Så kan framtidens busslinjenät i Lund se ut

Lund C tar över Botulfsplatsens roll som knutpunkt, linje 1 blir dubbelriktad på Klostergården igen, linje 2 och 4 görs om och flera förändringar sker vid Nova-området. Nu kan Lundaborna ta del av ett förslag till nytt stadsbussnät i en utställning på kommunhuset Kristallen.

Så här ser förslaget för Lunds framtida busslinjenät ut i en ny trafikutredning.Bild: Sydsvenskan
Ökad turtäthet, snabbare restid och att alla linjer går till Lund C. Det var viktigast för resenärerna enligt en undersökning av Lundabornas synpunkter på kollektivtrafiken som gjordes 2015.
Så blir det också till stor del enligt ett förslag till hur stadsbussnätet kan se ut efter 2023, som ställs ut på Kristallen den 4-27 april klockan 17-19.
Förhoppningen är att förändringarna, som sker etappvis, ska leda till fördubblat kollektivtrafikresande år 2020 jämfört med 2006.
– Restiden kommer att förbättras och det blir enklare och mer attraktivt att åka buss, säger Lunds kommuns gatuchef Per Eneroth, som kommer att vara på plats under onsdagens öppna hus.
Utseendet på det nya linjenätet har arbetats fram av Skånetrafiken.
Samtliga linjer kommer att gå via Lund C precis som de gör idag, men färre tar svängen ner mot Botulfsplatsen.
De busslinjer som idag går via Trollebergsvägen till centrum, det vill säga 2 och 4, kommer i framtiden inte att trafikera Botulfsplatsen.
När linje 2 och 4 västerifrån ändrar rutt väntas antalet busspassager genom centrala Lund minska med 30–50 procent. Restiden blir också fem minuter kortare.
– Vi ger Lund C en ökad tyngdpunkt, vilket blir naturligt för hela resan med utvecklingen av södra stambanan och den kommande spårvägen. Samtidigt förstår vi att det kan bli en diskussion om Botulfsplatsen och är därför angelägna om att de som utnyttjar kollektivtrafiken tycker till om det nya förslaget, säger Jan-Åke Bergmark, affärsstrateg på Skånetrafiken.
Antalet busslinjer i förslaget minskar från dagens åtta till sju, men å andra sidan tillkommer spårvägslinjen mellan Lund C och ESS som ersätter buss 20.
De nya busslinjerna ska enligt planerna förverkligas i två etapper. Den första ska vara genomförd 2020, den andra 2023.
I den första etappen genomförs en dubbelriktning av körvägarna för linje 1 på Klostergården, vilket innebär att den enkelriktade busslingan runt Klostergården försvinner. Motiveringen är att rutten blir mer begriplig om den går åt båda hållen.
Linje 6 till Sankt Lars förändras inte, men efter 2023 kan den börja trafikera Klostergårdens nya station. Mot Linero justeras linje 6 så att den går via Getingevägen och Scheelevägen för att bättre täcka Ideon-området.
Ett område där flera förändringar i linjenätet sker är nordvästra Lund, det vill säga Pilelyckan/Nova och Gunnesbo i etapp 1 och 2. Här döps nuvarande linje 5 om till linje 2.
Linjen får sin ändhållplats vid Företagsvägen och trafikerar Företagsvägen och Förhandlingsvägen genom Nova. Därefter fortsätter den rakt över Fjelievägen in på andra sidan i ny sträckning via Traktorvägen, där en kort bussgata byggs för att linjen ska komma ut på Boställsvägen vid Mobila och ner till Norra Ringen.
Från Norra Ringen når linjen Kobjer som får tre nya hållplatser – Bondevägen, Öresundsvägen och Kung Oskars väg – medan fem hållplatser på Åldermansgatan och Byggmästaregatan utgår.
Linje 4 kör idag inom Vildanden i riktning mot Gunnesbo. I förslaget till nytt linjenät går linjen strikt utmed Fjelievägen där nya hållplatslägen skapas. Motiveringen till denna förändring är att området norr om Fjelievägen är under utveckling och att restiderna till Gunnesbo ska minska.
Boende på Annehem får åka med linje 5 i framtiden, som trots sitt nya nummer får samma sträckning som nuvarande linje 2 ut från Norra Fäladen. Nya linje 5 går först via Lund C och sedan till Botulfsplatsen på sin väg mot Råbylund.
Linje 2 går fortsatt från Värpinge via Lund C men får alltså Nova som slutstation i andra änden.
Den 4 och 17 april klockan 17-19 finns representanter från Skånetrafiken, Lunds kommun och Nettbuss på plats i Kristallen för att svara på frågor om de nya busslinjerna. Det går även att lämna synpunkter via www.skane.se/trafikutredninglund.
Förslaget kommer sedan att behandlas politiskt inom Lunds kommun innan det går vidare till regionen och kollektivtrafiknämnden.
Fakta

Bussresandet idag

Flest resenärer åker med linje 3 och 4 som har ca 50 procent av antalet påstigande.

Hållplatserna Lund C och Botulfsplatsen är mest använda med 14 respektive 11 procent av antalet påstigande.

Turtätheten varierar i rusningstrafik mellan 6-minuterstrafik (linje 3 och 4) och entimmestrafik (linje 9).

Källa: Skånetrafiken

Gå till toppen