Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Hot och våld vanligt på HVB och LSS

Hot och våld ligger bakom fyra av tio anmälda arbetsolyckor på HVB-hem och LSS-boenden. Robert Halvarsson på Kommunal beskriver en växande problematik där anställda lever under konstant rädsla och oro.

Arbetsmiljöverket inleder en omfattande inspektionsinsats för att komma till rätta med problemen med hot och våld på HVB-hem och LSS-boenden. Arkivbild.Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
– Det kan handla om alltifrån enklare hot till medarbetare som blivit så pass misshandlade att de varit tvungna att söka sjukvård, säger Robert Halvarsson, förhandlare och huvudskyddsombud på Kommunals avdelning i Stockholm.
Hot och våld i arbetslivet är ett allvarligt arbetsmiljöproblem där anställda inom vård och omsorg, och i synnerhet arbetande inom HVB-hem och LSS-boenden är särskilt utsatta.
I övriga branscher är sju procent av alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade av hot och våld. Inom HVB- och LSS-branschen handlar det om fyra av tio arbetsolyckor, visar statistik från Arbetsmiljöverket.
Robert Halvarsson har dagligen samtal med anställda som känner sig oroliga, har svårt att sova och är rädda för att gå till jobbet.
– Man har inte riktigt verktyg att ta hand om de här personerna som är så pass hotfulla. Och springer man in på kontoret vet man inte vad som händer med de andra brukarna. Det blir en konflikt mellan sin egen och andras säkerhet.
Hot och våld är enligt Halvarsson en problematik som ökar i omfattning inom branschen, delvis till följd av ett allt tyngre klientel med en ofta allt för liten personalstyrka.
Många boenden är underbemannade och lokalerna är inte anpassade efter den enskildes behov, menar Halvarsson.
– Flera av barnen och ungdomarna har dessutom perceptionsstörningar, vilket gör att man inte klarar av ljud. Hade man varit tre brukare och två personal hade det kanske fungerat. Men nu klämmer man in åtta brukare för att få en ekonomi i det, säger han.
Även Arbetsmiljöverket har fått signaler om en ökad mängd hot och våld. För att komma till rätta med problemet inleder myndigheten en treårig inspektionsinsats som inledningsvis ska fokusera på just HVB- och LSS-branschen. Tidigare inspektioner har visat att det inte är något fel på nuvarande regler och föreskrifter, utan snarare tillämpningen av dem.
Många arbetsgivare brister i bedömningen av risksituationer och saknar därför tydliga rutiner för när något händer, berättar Peter Burman, projektansvarig för inspektionsinsatsen.
– Man kan kanske aldrig helt reducera riskerna, men tydligare rutiner skapar åtminstone en större trygghet. Märker vi att en arbetsgivare brister kommer vi att ställa krav, säger Peter Burman.
Robert Halvarsson tror att mer måste till.
– Konsekvenserna för ett företag om det händer någonting är så små i dagens läge att det är försumbart. Det kan vara viten på 50 000 kronor och du får 3 500 för en tyngre brukare varje dag. Någonstans tror jag att det måste bli mer kännbart för företag som inte tar sitt ansvar.
Fakta

Hot och våld i arbetslivet

Vård och omsorg är den sektor som har flest arbetsskade- och sjukdomsanmälningar orsakade av våld, hot och kränkande särbehandling. Särskilt utsatta är anställda inom HVB-hem (hem för vård eller boende) och LSS-boenden (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Mellan 2012 och 2017 var 41 procent av alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade av hot och våld, vilket kan jämföras med samtliga branscher i stort som de senaste fem åren haft en motsvarande frekvens om sju procent.

Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats mot hot och våld sträcker sig över en treårsperiod med start i april 2018. Inledningsvis kommer myndigheten att fokusera på HVB- och LSS-branschen där cirka 600 arbetsplatser ska granskas.

Källa: Arbetsmiljöverket

Gå till toppen