Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Vellinge

Vellinge kan tvingas betala miljonbelopp på grund av engångspremien

Framtidskompassen AB anser att även de ska inkluderas av den omtvistade engångspremien. Inte alls, ansåg utbildningsnämnden i Vellinge som avslog yrkandet. Men både Förvaltnings och Kammarrätten ger nu friskolan rätt.

Vellinge kommun menar att de engångspremien inte påverkat skolverksamheten i kommunen men Framtidskompassen AB menar att det har den.Bild: Lars Brundin Hussein El-Alawi
Vellinge beslutade för ett år sedan att betala ut 5000 kronor till var och en av alla kommunanställda. Engångspremien var ett tack för att det under året gått så bra ekonomiskt för kommunen. Friskolan Framtidskompassen i Vellinge vill ha en del av pengarna och nu har ännu en dom fallit i konflikten.
Läs mer: Vellinges kommunanställda får 5000 kronor i bonus
Läs mer: Premie till kommunanställda blir ett fall för rätten
Framtidskompassen AB tyckte att engångspremien gav konkurrensfördelar till de kommunala skolorna. Friskolan vände sig därför till utbildningsnämnden i Vellinge för att få en del av kakan. Nämnden avslog dess begäran, ett beslut som överklagades till förvaltningsrätten.
Domen i förvaltningsrätten blev att engångspremien faktiskt hade tillfört resurser till den egna, kommunala verksamheten. I enlighet med likabehandlingsprincipen skulle därför Framtidskompassen AB få motsvarande kompensation av kommunen.
Denna dom överklagades i sin tur av kommunen. I tisdags kom kammarrättens dom som utan tillägg eller reservationer är enig med förvaltningsrättens beslut. Om domen nu vinner laga kraft tvingas kommunen att betala ett miljonbelopp till friskolan Framtidskompassen AB.
Friskolan yrkade på ett belopp om minst 1 087 000 kronor från Vellinge kommun. Förvaltningsrätten ansåg sig inte kunna beräkna ersättningens storlek. Därför är det nu upp till Vellinges utbildningsnämnd att själva beräkna beloppet kommunen blir skyldig.
Jessica Håkansson VD på Framtidskompassen AB och Gustav Schyllert ordförande i Vellinges utbildningsnämnd.Bild: Jenny Leyman
Från Vellinge kommuns sida påverkar kammarrättens dom inte hur man ser på situationen. Kommunen anser att inga pengar ska betalas ut till Framtidskompassen AB. Engångspremien var enligt kommunen ämnad att går direkt till de kommunanställda.
– Vår uppfattning i sakfrågan har inte ändrats. Det är tråkigt att man från kammarrättens sida inte anfört någon egen bedömning utan hänvisat till förvaltningsrättens dom, säger Gustav Schyllert, ordförande i utbildningsnämnden.
Kommer ni att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen?
– Inget är bestämt än, nu har vi tre veckor på oss att fatta det beslutet, säger Gustav Schyllert.
Vad kommer det uppskattningsvis att kosta kommunen om domen vinner laga kraft?
– Det finns 2,9 miljoner kronor reserverat för detta i bokslutet för 2017. Dessa 2,9 miljoner kronor är reserverade för samtliga fristående pedagogiska verksamheter, det vill säga inte enbart Framtidskompassen AB säger Gustav Schyllert.
Enligt Jessica Håkansson, VD på Framtidskompassen AB, var det viktigt att veta om kommunen obehindrat kunde föra in pengar till skolverksamheten på annat sätt än via elevbidraget.
– Det är likabehandlingsprincipen vi har velat pröva, vi ska ju verka på lika villkor, säger Jessica Håkansson.
Hon målar upp ett potentiellt scenario där kommunen kommer fram till att bonusen var något framgångsrikt och i fortsättningen delar ut den varje år.
– Över tid skulle det innebära att det skulle se väldigt olika ut mellan fristående respektive kommunala skolor, säger Jessica Håkansson.
Om domen nu vinner laga kraft, kan du lova att pengarna fördelas på ett liknande sätt som kommunen hade tänkt?
– Vi har inte tagit ställning till hur vi ska göra än. Processen har tagit lång tid och vi har inte diskuterat hur vi ska göra, men helt klart är att de ska komma medarbetarna och verksamheten till gagn på något sätt, säger Jessica Håkansson.
Gå till toppen