Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Arbetsförmedlingen får kritik för arbetsmiljö

Arbetsförmedlingen i Lund har visserligen skriftliga rutiner för arbetsmiljöarbete hos sig själva. Men de är inte bra nog. Och på vissa sektioner vill inte medarbetare ha sina namn i protokoll om arbetsmiljöfrågor, enligt kritik från Arbetsmiljöverket.

På Arbetsförmedlingen på Stora Södergatan står det i de skriftliga rutinerna att skyddsronder, personalmöten och tillbudsrapportering ska göras. Men det framgår inte när, hur och vem som ska se till att det blir gjort.
Något som helt saknas är rutiner för hur en arbetstagare snabbt kan diskutera ohälsosam arbetsbelastning med ansvarig chef.
Det är två av punkterna som Arbetsmiljöverket kritiserar efter sitt besök i Lund den 4 april.
Inspektionen såg också att arbetsmiljö är en stående punkt på arbetsplatsträffar på sektionsnivå, men på vissa sektioner är arbetstagare rädda för att "skylta" med sitt namn i mötesprotokoll.
Men det är ett missförstånd, säger Lena Jeppsson, en av sektionscheferna som satt med på mötena med Arbetsmiljöverket. I nuläget förs inte protokoll på just arbetsplatsträffarna, utan enbart minnesanteckningar. På mötet, berättar hon, var det personer som funderade över om alla verkligen skulle vilja ha sitt namn i ett protokoll om det handlar om problem.
– Det var mer en allmän fundering från skyddsombud som värnar sina kollegor, säger Lena Jeppsson.
Hon framhåller att Arbetsförmedlingen i Lund liksom i resten av landet får hjälp av HR-avdelningen med arbetsmiljöarbetet, och att alla delar som lagen kräver självklart finns med.
– Som statlig verksamhet har vi tydliga riktlinjer för hur vi ska arbeta med arbetsmiljö.
Arbetsmiljöverket gör återbesök på Arbetsförmedlingen i Lund i augusti för att se att bristerna har åtgärdats.
– Vi tittar igenom och ser om det är detaljer som behöver förtydligas, säger Lena Jeppsson.
Gå till toppen