Annons

Annons

Annons

opinionLund

Aktuella frågor
”Vi förespråkar vetenskapliga resonemang och bevisbaserade beslut.”

Vi som representerar forskningsanläggningar och universitet har ett ansvar för att se till att den forskning som bedrivs förmedlas så att alla kan förstå och kan dra nytta av den. Det skriver Christoph Quitmann, direktör för Max IV, John Womersley, director general för ESS, Stacey Ristinmaa Sörensen, vicerektor och ansvarig för forskning och forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet, och Kerstin Tham, rektor för Malmö universitet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

March for Science i Berlin i fjol. Idag anordnas den globala manifestationen för vikten av vetenskap och bevisbaserade fakta för första gången också i Skåne då marschen går mellan Max IV och ESS.

Bild: Markus Schreiber

Annons

Vi är övertygade om att forskning kan förändra världen till det bättre. Men för att åstadkomma detta krävs inte bara fortsatta investeringar i forskningsanläggningar och till utbildning utan också att forskningsresultat görs tillgängliga och används inom universitetsvärlden, industrin och politiken.

Forskning är en långsam process, nya kunskaper läggs till gamla och bit för bit byggs en gedigen kunskapsbas upp. Enskilda forskningsresultat kan tolkas eller vinklas. Därför är det viktigt att den samlade kunskapen på ett område ligger till grund för beslut, inte bara sådana som bekräftar beslutsfattarnas världsbild.

Vi som representerar forskningsanläggningar och universitet har ett ansvar för att se till att den forskning som bedrivs förmedlas så att alla kan förstå och dra nytta av den.

Annons

Men även politiker, medier och allmänheten har ett ansvar för att kritiskt granska sådant som framställs som fakta. Den omfattande diskussionen om fake news och ”alternativa fakta” som förs i stora delar av världen understryker hur nödvändigt detta är.

Annons

Människors livsvillkor är mycket bättre idag än vad de någonsin har varit. För den som vill djupdyka i hur barnadödlighet, fattigdom, utbildningsnivåer, BNP eller tillgång till rent vatten har utvecklats över tid i världen rekommenderar vi ett besök på www.gapminder.org.

Men det finns fortfarande frågor för forskningen att besvara och prioriteringar för politiker att göra. Ett viktigt första steg är att erkänna att det finns många saker som ingen ännu vet. När man accepterar det går det att göra en hypotes och försöka se om den stämmer med hjälp av undersökningar och experiment. Först när det har skett går det att göra förutsägelser om framtiden och då finns också tillräckliga fakta för att man skakunna prioritera på ett klokt sätt.

Vetenskapliga resonemang och bevisbaserade fakta har gjort det möjligt för människor att ta sig från den mörka medeltiden fram till dagens moderna samhällen.

Idag anordnas March for Science runt om i världen, en manifestation för vikten av vetenskap och bevisbaserade fakta. I Skåne sker det för första gången, mellan två anläggningar som representerar inte bara banbrytande teknik och världsledande forskning, utan också nästan 25 miljarder kronor i svensk och europeisk finansiering, varav allmänheten har bidragit med en stor del. I Skåne utgörs marschen av en promenad på 2 800 meter tur och retur, mellan Max IV och ESS.

Annons

Annons

Genom March for Science vill vi understryka vikten av att ta tillvara den kunskap som skapas påMax IV och ESS för att förbättra människors livsvillkor och öka tillväxten i linje med de mål för långsiktig hållbarhet som satts upp av Sverige, EU och FN.

På Max IV och ESS kan forskare genomföra experiment inom de mest skilda områden; från geologi och arkeologi till strukturbiologi, kemi, fysik och nanovetenskap. När anläggningarna är fullt utbyggda ska de tillsammans kunna hysa uppemot 5 000 forskare från Sverige och resten av världen per år.

Med March for Science förespråkar vi vetenskapliga resonemang och bevisbaserade beslut. De är förutsättningar för en ännu bättre framtid.

Christoph Quitmann

direktör för Max IV-laboratoriet

John Womersley

director general för ESS, European Spallation Source

Stacey Ristinmaa Sörensen

vicerektor och ansvarig för forskning och forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet

Kerstin Tham

rektor för Malmö universitet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan