Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Barn- och mödravården i Skåne blir allt mer ojämlik

Nästan var sjätte barn i utsatta områden missade fyraårsbesöket på BVC förra året. Konsekvenserna riskerar att bli livslånga, varnar barnläkaren Marie Köhler i en ny rapport.

På torsdagen presenterade Region Skånes Kunskapscentrum för barnhälsovård och Kunskapscentrum för kvinnohälsa tre nya rapporter som slår fast att den skånska vården blir allt mer ojämlik.
Föräldrar med låg socioekonomisk status screentestas till exempel mer sällan för depression efter förlossning än mammor med hög utbildningsnivå. Trots att risken att drabbas av psykisk ohälsa är större bland föräldrar med låg socioekonomisk status.
Diana Hariri med sin son Hassan, och Sophay Poulsen med sin dotter Ewa, besöker Familjecentralen Söder i Helsingborg för att träffa andra föräldrar och barn. "Det är trevligt att prata med andra mammor och komma ut istället för att bara vara hemma", säger Sophay. Till vänster Ingegärd Häller Sjögren, förskollärare.Bild: Sven-Erik Svensson
– Risken är att depressionen varar längre och att risken för återkommande depressioner ökar. Dessutom riskerar relationen till barnen att påverkas, vilket kan få långvariga effekter för barnet, säger Alexander von Schuppler, psykolog på Kunskapscentrum.
Skillnaderna går igen inom flera viktiga områden, visar de nya rapporterna. Bland annat när det gäller andelen mammor som följer rekommendationen att amma i minst sex månader, andelen som röker under graviditeten och andelen som deltar i föräldragrupper och i barnvårdscentralernas kontroller.
Ju högre utbildning föräldrarna har desto bättre vård och hälsa får de – och deras barn.
Drygt sexton procent av barnen i socioekonomiskt utsatta områden i Skåne missade fyraårsbesöket på BVC. Motsvarande andel missade besök i högutbildade familjer är 1,5 procent.
Marie Köhler är barnläkare och enhetschef för regionens Kunskapscentrum för barn- och mödrahälsovård.
– Tänkt dig själv att inte få glasögon om du behöver det, eller hörapparat. Hur ska du då kunna lära dig läsa. Detta handlar om investeringar för livet med enkla åtgärder, säger hon.
Varför har vården inte kommit längre 2018?
– Man kan vända på frågan. Hur kan det bli värre? Jag tror att levnadsvillkoren i samhället i stort förändrats. Vården är ingen isolerad ö.
Vilken ojämlikhet i vården ser du allvarligast på?
– Att de som har en ökad risk för psykisk ohälsa är de som får minst hjälp. Om man får möjlighet att stödja kvinnor i ett tidigt skede minskar problemen senare. Det är så viktigt för det kan förändra världen för hela familjer.
Fakta

Riskfaktorerna som gör att föräldrar och barn får sämre vård

Kunskapscentrum använder ett socioekonomiskt mått som kallas CNI [Care Need Index] för att mäta ökad risk för ohälsa. För barnfamiljer gäller fem variabler.

1) Förälder född utanför Europa

2) Arbetslös förälder

3) Ensamstående förälder

4) Nyinflyttad familj

5) Förälder med låg utbildning

Gå till toppen